Werkloosheidspercentage blijft 3,6% in augustus 2023

5 maanden geleden gepubliceerd

In augustus 2023 waren 364 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Dit percentage is onveranderd ten opzichte van juli 2023 en komt neer op 3,6% van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden is het aantal werklozen met gemiddeld 4 duizend per maand toegenomen.

Groei werkenden

Tegelijkertijd steeg het aantal mensen met werk in dezelfde periode met gemiddeld 5 duizend per maand. Eind augustus 2023 registreerde het UWV 156 duizend lopende WW-uitkeringen.

Niet-beroepsbevolking

In augustus 2023 hadden 3,6 miljoen mensen in de leeftijd van 15 tot 75 jaar om verschillende redenen geen betaald werk. De niet-beroepsbevolking bestond voornamelijk uit mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de zomermaanden is het aantal mensen buiten de beroepsbevolking met gemiddeld 7 duizend per maand gedaald.

Toename WW-uitkeringen

Eind augustus 2023 verstrekten het UWV 156,4 duizend WW-uitkeringen. Dit is een toename van 4,4 duizend uitkeringen ten opzichte van een maand eerder (+2,9 procent). Vergeleken met een jaar eerder nam het aantal lopende WW-uitkeringen toe met 4,7 duizend (+3,1 procent).

Jeugdwerkloosheid

De totale werkloosheid in de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar is in 2023 niet veel veranderd per maand. Er zijn echter verschillen naar leeftijd. Zo steeg de jeugdwerkloosheid van 7,5 procent in december vorig jaar tot 8,7 procent in augustus. Er kwamen vooral jonge werklozen bij die nog relatief kortgeleden hebben gewerkt.

Oudere beroepsbevolking

Bij de 25- tot 45-jarigen bleef het werkloosheidspercentage tussen december vorig jaar en augustus dit jaar vrijwel gelijk. Bij de 45- tot 75-jarigen nam het werkloosheidspercentage af van 2,5 naar 2,1 en bleef in de afgelopen maanden gelijk.

Veranderingen in de werkloosheid

Er zijn twee stromen waardoor de werkloosheid kan dalen: werklozen die een baan vinden en werklozen die stoppen met zoeken en de arbeidsmarkt verlaten. Tegelijkertijd zijn er twee tegengestelde stromen waardoor de werkloosheid hoger kan worden: werkenden die hun baan verliezen en mensen die zich eerder niet aanboden op de arbeidsmarkt en op zoek zijn gegaan naar werk.

Hoewel er in augustus minder werklozen van buiten de beroepsbevolking op zoek gingen naar werk, leidden de stromen in en uit werkloosheid tot een gemiddelde groei van 4 duizend werklozen per maand over de afgelopen drie maanden.

CBS en UWV

Het CBS publiceert maandelijks over de beroepsbevolking volgens de richtlijnen van de International Labour Organization (ILO). De bijbehorende indicatoren worden wereldwijd gebruikt om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te beschrijven. Daarnaast publiceert het UWV maandelijks over het aantal WW-uitkeringen. Deze UWV-cijfers over uitkeringen zijn niet een-op-een vergelijkbaar met de indicatoren over de beroepsbevolking.

Related news