Toename van Oekraïense vluchtelingen in loondienst

7 maanden geleden gepubliceerd

Het aantal Oekraïense vluchtelingen in Nederland dat betaald werk in loondienst heeft, is dit jaar verder toegenomen. Op 1 mei 2023 had de helft van de ongeveer 68 duizend vluchtelingen tussen de 15 en 65 jaar betaald werk. In november 2022 was dit nog 44 procent. Deze vluchtelingen hebben geen werkvergunning nodig om te mogen werken in Nederland, wat hen een uitzonderingspositie geeft ten opzichte van andere migranten van buiten de Europese Unie of de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA).

Sterkste groei onder vrouwen

Opvallend is de sterke toename van het aandeel vrouwelijke vluchtelingen in loondienst. In november 2022 had 44 procent van hen werk, dat aantal steeg naar 51 procent in mei 2023. Onder jonge mannen (15 tot 25 jaar) was de groei minder sterk, van 38 procent naar 41 procent.

Flexibele contracten en deeltijdwerk

De meeste Oekraïense vluchtelingen in loondienst hadden een flexibel contract: 28 procent werkte als oproepkracht, 38 procent als uitzendkracht, en 31 procent had een ander tijdelijk dienstverband. Ook werkte de meerderheid in deeltijd, waarbij de meesten 30 tot 35 uur per week werkten. Slechts 18 procent werkte voltijds (35 uur of meer).

Sectoren

De meeste Oekraïense vluchtelingen waren werkzaam in de sector zakelijke dienstverlening (51 procent). Deze sector omvat ook uitzendbureaus. Daarnaast waren veel vluchtelingen werkzaam in de sector handel, vervoer en horeca (31 procent).

Job-hopping

Oekraïense vluchtelingen in loondienst wisselden relatief vaak van werkgever. Van de mensen die zowel op 1 juli 2022 als op 1 mei 2023 werkzaam waren, wisselde 39 procent in die tussentijd van werkgever.

Related news