Verbod op opvoersetjes voor elektrische fietsen

3 maanden geleden gepubliceerd

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft een breed aanvalsplan aangekondigd om opgevoerde elektrische fietsen aan te pakken. Een belangrijk onderdeel van dit plan is een wijziging in de regelgeving waardoor het dit jaar nog verboden zal zijn om een opvoersetje op een elektrische fiets te hebben geïnstalleerd.

Strengere regels

Het is al verboden om met een opgevoerde elektrische fiets op de openbare weg te fietsen. Gashendels en het gebruik van een opvoersetje zijn bij deze vervoermiddelen niet toegestaan. Met de nieuwe regelgeving zal het dus verboden worden om überhaupt een opvoersetje geïnstalleerd te hebben op een elektrische fiets. Minister Harbers verklaarde dat hij ziet dat het verbod op opgevoerde elektrische fietsen nog regelmatig wordt overtreden en dat hij daarom aan de slag gaat met een wijziging van de regelgeving.

Boetes voor overtreders

Op dit moment kunnen personen die illegaal rijden met een opgevoerde elektrische fiets het opvoersetje uitzetten als de politie in zicht is en weer inschakelen nadat de politie is gepasseerd. Met de nieuwe regelgeving zal deze overtreding niet langer te omzeilen zijn. Rijden met een opgevoerde fiets kan leiden tot een boete van 310 euro. Alleen als het vervoermiddel is goedgekeurd door de RDW als bromfiets of snorfiets, mag het voertuig de weg op.

Breder aanvalsplan

Het verbod op opvoersetjes op elektrische fietsen is slechts één van de maatregelen die door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden genomen. Er wordt ook gewerkt aan een communicatieaanpak om het voor met name jongeren en ouders duidelijker te maken wat de regels zijn rond het opvoeren van een elektrische fiets. Deze aanpak zal voor het schooljaar 2024-2025 worden ingezet, samen met partners als gemeenten, provincies, politie, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland. Er wordt tevens gekeken naar het tekenen van een Nederlands convenant met de fietsbranche en verschillende belangenorganisaties.

Naast het invoeren van strengere regels en educatie, wordt er ook gehandhaafd. De politie heeft sinds dit jaar nieuwe rollentestbanken en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft al negen dwangsommen opgelegd aan aanbieders van voertuigen die ze verkochten alsof het elektrische fietsen waren.