Meer budget en langere openstelling voor vrijwillige beëindigingsregelingen veehouderij

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

Het budget voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Lbv-plus wordt verhoogd met bijna €1,45 miljard. Daarnaast wordt de vrijwillige beëindigingsregeling van de aanpak piekbelasting, de Lbv-plus, verlengd tot en met 20 december 2024. Dit is mogelijk gemaakt door de goedkeuring van voorstellen door de Europese Commissie.

Het kabinet is tevreden met deze ontwikkeling. Hierdoor kunnen ondernemers die vrijwillig willen stoppen ondersteund worden en hebben andere ondernemers meer tijd om de verschillende mogelijkheden binnen de aanpak piekbelasting te overwegen.

Grote interesse in de regelingen

Er is veel interesse voor zowel de Lbv als de Lbv-plus, met al meer dan 1.300 aanvragen. Het kabinet wil dat elke ondernemer die een aanvraag voor een beëindigingsregeling indient en voldoet aan de voorwaarden, kan deelnemen aan de regeling. Daarom wordt het budget voor de Lbv verhoogd naar €1,102 miljard, en voor de Lbv-plus komt in totaal €1,820 miljard beschikbaar.

Het kabinet verwacht dat er door deze budgetverhoging voldoende middelen zijn om alle goedgekeurde aanvragen te honoreren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan nu verder met het versturen van positieve beslissingen. Alle aanvragers ontvangen een e-mail met informatie over het proces na hun aanvraag.

Verlenging van de Lbv-plus

De aangepaste regeling wordt later deze week in de Staatscourant gepubliceerd en treedt een dag na publicatie in werking. De Lbv-plusregeling was aanvankelijk open tot en met 5 april jl. Zodra de aangepaste regeling in werking treedt, staat de Lbv-plus opnieuw open, tot en met 20 december 2024. Aanvragen die vanaf 6 april zijn ingediend worden nu weer in behandeling genomen door de RVO.

Meer tijd voor zorgvuldige afweging

Het kabinet vindt het belangrijk dat ondernemers weloverwogen keuzes kunnen maken. Daarom is het van belang dat ondernemers voldoende tijd hebben om de diverse opties binnen de aanpak goed te overwegen. Er zijn naast de vrijwillige beëindigingsregelingen diverse mogelijkheden voor ondernemers die willen verduurzamen. Zo is het omschakelfonds beschikbaar, is de regeling voor extensiveren gepubliceerd en is de nationale grondbank in werking. Er wordt ook gewerkt aan de regeling voor verplaatsing en innovaties, zodat ondernemers die daarin geïnteresseerd zijn ook ondersteund kunnen worden.