Landbouwexport Nederland stijgt naar 124 miljard euro in 2023

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

In 2023 exporteerde Nederland voor 123,8 miljard euro aan landbouwgoederen. Dit is een toename van 1,6 procent ten opzichte van 2022, blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Wageningen University & Research en CBS.

Lagere prijsstijging in 2023

De exportwaarde groeide in 2022 nog met 18,2 procent, voornamelijk vanwege een aanzienlijke prijsstijging. Deze prijsstijging was in 2023 beduidend lager. Hoewel de prijzen van landbouwgoederen over het algemeen minder stegen in 2023 en voor sommige goederen zelfs daalden, waren de exportprijzen in de landbouw over het hele jaar 2023 nog steeds hoger dan in 2022.

Economische winst door landbouwexport

De Nederlandse economie heeft in 2023 naar schatting 50,4 miljard euro verdiend aan de export van landbouwgoederen. Dit is 4 procent hoger dan in 2022. Van deze winst kwam 45,7 miljard euro van de export van Nederlandse makelij en 4,7 miljard euro van de wederuitvoer van landbouwgoederen die in het buitenland geproduceerd zijn.

Top drie landbouwproducten blijft ongewijzigd

De top drie van meest uitgevoerde landbouwproducten bleef ongewijzigd ten opzichte van 2022, met de export van zuivel en eieren op één, de sierteeltexport op twee en de vleesexport op drie. De exportwaarde van deze producten bleef tussen 2022 en 2023 nagenoeg onveranderd.

Sterke stijging in waarde groente- en fruitexport

De exportwaarde van groenten (12 procent), fruit (11 procent) en bereidingen van groente en fruit (14 procent) steeg aanzienlijk in 2023. Deze stijging werd mede veroorzaakt door hogere aardappelprijzen, als gevolg van weersomstandigheden, hogere bewaarkosten en concurrentie in landgebruik.

Duitsland blijft belangrijkste afnemer

Duitsland is de belangrijkste afnemer van landbouwgoederen uit Nederland, met bijna een kwart van de totale Nederlandse landbouwexport. Spanje toonde de grootste procentuele groei in de top tien van bestemmingen, met een groei van de landbouwexport met 12 procent in 2023. De landbouwexport naar China is in 2023 juist met 20 procent afgenomen, voornamelijk door een afgenomen vraag naar Nederlands babymelkpoeder en varkensvlees.

Related news