Groei in huishoudconsumptie in januari 2024

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

In januari 2024 hebben huishoudens 0,3 procent meer goederen en diensten aangeschaft dan in januari 2023, volgens gegevens van het CBS. Er was vooral een stijging in de aankoop van goederen.

Toename in aankoop van goederen

Huishoudens kochten 0,6 procent meer duurzame goederen zoals kleding, en gebruikten 7,4 procent meer overige goederen zoals energie, motorbrandstoffen en producten voor persoonlijke verzorging. Dit kan deels toe te schrijven zijn aan het feit dat januari kouder was dan in het voorgaande jaar.

Dienstenconsumptie

De consumptie van diensten steeg licht met 0,1 procent. Hieronder vallen diensten zoals horeca, openbaar vervoer, communicatie en medische diensten. Deze categorie maakt meer dan de helft uit van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens.

Afname in voedings- en genotmiddelen

Huishoudens besteedden echter 6,0 procent minder aan voedings- en genotmiddelen, gecorrigeerd voor prijsveranderingen, dan in januari 2023.

Consumptievoorwaarden in februari

Volgens de CBS Consumptieradar waren de omstandigheden voor consumptie in februari iets minder ongunstig dan in januari. Dit komt vooral omdat industriële ondernemers positiever waren over hun toekomstige personeelssterkte. Hoewel de indicatoren in de radar goed correleren met de consumptie door huishoudens, betekent een verbetering van de omstandigheden niet per se een hogere groei van de consumptie.

Related news