Ondernemers voorspellen stijging van verkoopprijzen in 2024

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

Aan het begin van 2024 verwachten meer ondernemers hogere verkoopprijzen dan in het voorgaande kwartaal. Vooral in de bouw en de dienstverlening liggen de prijsverwachtingen hoger. Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van januari 2024.

Verwachtingen verkoopprijzen

De verwachtingen van de ondernemers over de verkoopprijzen zijn sinds het begin van de coronacrisis veranderd. Toen verwachtten meer ondernemers een daling dan een stijging in hun verkoopprijzen, wat resulteerde in negatieve verwachtingen. In 2021 liepen de prijsverwachtingen echter op, voordat de inflatie steeg. De piek in deze verwachtingen werd bereikt in 2022 met een saldo van bijna 50 procent, maar daalde vervolgens tot 16 procent aan het einde van 2023. Toch verwachten in 2024 weer meer ondernemers hogere verkoopprijzen, vooral in de dienstverlening en de bouw.

Doorberekening kostenstijgingen

Ondanks de stijgende prijzen, geeft iets meer dan de helft van de ondernemers aan dat ze de gestegen kosten niet of nauwelijks kunnen doorberekenen aan hun klanten. Bijna 4 procent kan de kostenstijgingen volledig doorberekenen, en bijna 42 procent deels. Bijna 46 procent kan de kosten slechts voor een klein deel doorberekenen en iets meer dan 6 procent kan dat helemaal niet.

Sectorale verschillen

De mogelijkheid om kostenstijgingen door te berekenen varieert sterk per sector. In de landbouw, bosbouw en visserij kunnen ondernemers met bijna 31 procent het vaakst de gestegen kosten niet doorberekenen. In de autohandel en -reparatie is dit percentage met 3 procent het laagst.

Zorgelijke ontwikkelingen

Bijna 20 procent van de ondernemers ziet prijsstijgingen als de zorgelijkste ontwikkeling voor hun bedrijf in 2024. Krapte op de arbeidsmarkt is voor bijna 24 procent van de ondernemers de grootste zorg, met name in de bouw, autohandel en -reparatie, en de zakelijke dienstverlening. Bijna 34 procent van de ondernemers ervaart echter geen zorgelijke ontwikkelingen.

Related news