Licht toename in bijstandsontvangers in 2023

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

Eind december 2023 ontvingen 401 duizend personen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat is een stijging van ruim 1 procent ten opzichte van een jaar eerder, oftewel 4 duizend personen. Het is opvallend dat dit aantal vooral onder mannen en jongeren tot 27 jaar is toegenomen. Dit is het tweede kwartaal op rij dat er meer bijstandsontvangers zijn dan het jaar ervoor.

Stijging vooral merkbaar onder jongeren en mannen

Onder jongeren tot 27 jaar is de toename het sterkst, met een stijging van ruim 9 procent. Dit komt neer op 3 duizend personen. Ondanks deze stijging, blijft de groep jongeren met een bijstandsuitkering de kleinste, met in totaal 38 duizend personen.

Een lichte stijging was ook zichtbaar bij de 45-plussers tot de AOW-leeftijd. Hier steeg het aantal bijstandsontvangers met duizend personen, een toename van 1 procent. Het aantal personen met een bijstandsuitkering in de leeftijd van 27 tot 45 jaar bleef eind 2023 ongeveer gelijk.

Bij de mannen was er een toename van het aantal bijstandsontvangers te zien. Eind 2023 ontvingen meer vrouwen dan mannen een bijstandsuitkering, met 227 duizend vrouwen tegenover 174 duizend mannen. Het verschil was eind 2023 echter kleiner dan een jaar eerder, omdat het aantal mannen dat bijstand ontving met 2 procent steeg, terwijl het aantal vrouwen in de bijstand nagenoeg gelijk bleef.

Historisch perspectief

Het aantal mensen dat eind december 2023 een bijstandsuitkering ontving, is ongeveer 400 duizend. Dit is relatief laag en vergelijkbaar met het niveau van tien jaar geleden. In 2020 nam het aantal bijstandsontvangers toe, bij het uitbreken van de coronacrisis. Het aantal bijstandsontvangers was negen kwartalen op rij kleiner dan het jaar ervoor, voordat de trend keerde en er meer bijstandsontvangers waren dan een jaar eerder.

Deze informatie is afkomstig uit nieuwe, voorlopige cijfers van het CBS.

Related news