Economisch beeld verslechtert verder in september 2023

7 maanden geleden gepubliceerd

Het economisch beeld in Nederland is in september 2023 verslechterd ten opzichte van augustus, volgens de Conjunctuurklok van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uit de cijfers blijkt dat zeven van de dertien indicatoren slechter presteerden dan hun langjarige trend.

Consumenten- en producentenvertrouwen

In september was het consumentenvertrouwen iets minder negatief dan een maand eerder, maar lag nog steeds ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Het producentenvertrouwen bleef even negatief als in augustus en lag ook onder het twintigjaarsgemiddelde.

Consumptie, investeringen en export

Huishoudens besteedden in juli 2023 0,4 procent meer aan goederen en diensten dan in juli 2022, gecorrigeerd voor prijsveranderingen en koopdagpatroon. Ze kochten meer diensten, maar minder goederen. Het volume van de investeringen in materiële vaste activa was 3,3 procent groter dan een jaar eerder, voornamelijk door meer investeringen in transportmiddelen en gebouwen. De goederenexport kromp echter met 0,9 procent ten opzichte van juli 2022.

Productie en faillissementen

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 8,3 procent lager dan in juli 2022. Van juni op juli 2023 daalde de productie met 0,6 procent. Het aantal faillissementen steeg in augustus met 5 procent ten opzichte van juli, wat neerkomt op 12 meer faillissementen.

Huizenprijzen en arbeidsmarkt

De prijzen van bestaande koopwoningen waren in augustus 2023 gemiddeld 4,8 procent lager dan in augustus 2022. Er werden in het tweede kwartaal van 2023 minder uren gewerkt en er waren minder vacatures, maar meer werklozen. Eind juni stonden er 427 duizend vacatures open, 10 duizend minder dan aan het einde van het eerste kwartaal. Het aantal werklozen steeg naar 364 duizend in augustus.

Bbp-daling

Het bruto binnenlands product (bbp) daalde in het tweede kwartaal van 2023 met 0,2 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, na een daling van 0,4 procent in het eerste kwartaal. Deze krimp is voornamelijk toe te schrijven aan een daling van het handelssaldo en de consumptie door huishoudens.

Related news