Toename aantal jonge werklozen die recent nog werk hadden

7 maanden geleden gepubliceerd

In het tweede kwartaal van 2023 hadden 189 duizend van de 348 duizend werklozen minder dan een jaar daarvoor nog betaald werk. Dit is een stijging ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder, toen dit aantal nog 166 duizend bedroeg. Deze toename is vooral waarneembaar bij jongeren van 15 tot 25 jaar, zo blijkt uit recente cijfers.

Toename vooral onder jongeren

In het tweede kwartaal van 2022 waren er 74 duizend werkloze jongeren die een jaar daarvoor nog betaald werk hadden. In het tweede kwartaal van 2023 is dit aantal gestegen naar 86 duizend. Daarnaast hadden 29 duizend jonge werklozen in het meest recente kwartaal nog niet eerder gewerkt.

Werkloosheid bij 25-plussers

Bij de groep werkloze 25-plussers is te zien dat zij vaker dan jongeren twee jaar of langer geleden voor het laatst betaald werk hadden. Het aantal 25-plussers dat twee jaar of langer geleden voor het laatst betaald werk had, is echter afgenomen van 73 duizend in het tweede kwartaal van 2022 tot 60 duizend in het tweede kwartaal van 2023.

Beroepsniveau van werkloze jongeren

Van de 148 duizend werkloze jongeren van 15 tot 25 jaar in het tweede kwartaal van 2023 waren er 89 duizend eerder werkzaam in een baan met eenvoudige routinematige taken of weinig tot middelmatig complexe taken. Vaak betrof dit (bij)banen in het transport of logistiek, zoals vakkenvullers, of in commerciële of dienstverlenende beroepen.

Beroepsniveau van werkloze 25-plussers

Bij de groep werkloze 25-plussers is te zien dat zij vaker op een hoger beroepsniveau werkten. Van de 200 duizend werkloze 25-plussers in het tweede kwartaal van 2023 is bij 166 duizend het beroepsniveau bekend waarin ze eerder werkten. Bijna de helft daarvan had een baan met complexe taken of zeer complexe gespecialiseerde taken. Onder deze groep kwamen bedrijfseconomische en administratieve beroepen, commerciële beroepen, technische beroepen en beroepen in zorg en welzijn het meest voor.

Related news