Obesitas in Nederland verdrievoudigd in 40 jaar

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Obesitas onder de Nederlandse bevolking is de afgelopen 40 jaar verdrievoudigd. In 2023 heeft 16 procent van de bevolking van 20 jaar of ouder obesitas, een stijging ten opzichte van de 5 procent in de begin jaren tachtig. Het voorkomen van de ernstigere vormen van obesitas nam ook toe, van 1 procent in 1981 naar 4 procent in 2023. Deze cijfers komen uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van 1981 tot en met 2023 van het CBS, in samenwerking met het RIVM.

Onderverdeling obesitas

Obesitas wordt opgedeeld in drie klassen. Klasse 1 (BMI 30-35) is het meest voorkomend, 12 procent van de 20-plussers had dit in 2023, tegenover 4 procent in 1981. Klasse 2 (BMI 35-40) werd geconstateerd bij 3 procent van de 20-plussers in 2023. Morbide obesitas (klasse 3, BMI 40 en hoger) kwam voor bij 1 procent van de 20-plussers in 2023.

Overgewicht

Naast obesitas is ook het voorkomen van matig overgewicht (BMI 25-30) gestegen. In 1981 had 28 procent van de 20-plussers matig overgewicht, in 2023 was dit 35 procent. In totaal had 51 procent van alle Nederlanders vanaf 20 jaar overgewicht in 2023, waar dit begin jaren tachtig 33 procent was.

Obesitas in Europa

In vergelijking met andere EU-landen heeft Nederland relatief minder obesitas. In 2019 had 15 procent van de 18-plussers in Nederland obesitas. Alleen in Roemenië, Italië en Bulgarije was het aandeel volwassenen met obesitas lager. Malta, Hongarije en Kroatië hadden het hoogste aandeel mensen met obesitas.

Beleving lichaamsgewicht

Uit een onderzoek blijkt dat van de 18-plussers met obesitas 27 procent zichzelf een beetje te zwaar vindt. 47 Procent vindt zichzelf te zwaar, en 23 procent vindt zichzelf veel te zwaar. Opmerkelijk is dat 3 procent hun lichaamsgewicht goed vindt. Van de volwassenen met een normaal gewicht vindt 65 procent hun gewicht goed.

Related news