Extra financiering voor onderzoek naar vrouwspecifieke aandoeningen

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Minister Pia Dijkstra (Medische Zorg) roept zorgpartijen op om meer onderzoek te doen naar gezondheidsproblemen die alleen vrouwen treffen. Om dit mogelijk te maken, stelt ze extra financiële steun beschikbaar. Met deze middelen zal ZonMw een kennisprogramma kunnen opzetten voor onderzoek naar bijvoorbeeld bekkenbodemproblemen, cyclusstoornissen en endometriose.

Onderzoek naar maatschappelijke acceptatie

Een recent onderzoek, geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en Women Inc. en uitgevoerd in opdracht van ZonMw, heeft de maatschappelijke acceptatie van vrouwspecifieke aandoeningen onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat dergelijke aandoeningen vaak voorkomen en een grote impact hebben op de kwaliteit van leven. Daarnaast veroorzaken ze aanzienlijk verzuim en hoge zorgkosten.

Oproep aan zorgverleners

Het NVOG-rapport vraagt om meer aandacht voor vrouwspecifieke aandoeningen, gezien de grote impact die ze hebben op zorg en maatschappij. In reactie hierop roept minister Dijkstra zorgverleners op om meer onderzoek te doen naar gezondheidsklachten bij vrouwen. Ze stelt extra financiële middelen beschikbaar om een kennisprogramma specifiek voor vrouwelijke aandoeningen op te zetten.

Ontwikkeling van een kennisprogramma

Het nieuw op te zetten kennisprogramma moet bijdragen aan een nationale strategie rondom vrouwengezondheid. Het biedt ruimte voor verder onderzoek en ondersteuning van vrouwspecifieke aandoeningen. De partijen die aan het rapport hebben meegewerkt, zullen betrokken worden bij de vormgeving van dit kennisprogramma.

Minister Dijkstra zal ook in gesprek gaan met andere departementen over deze kwestie, aangezien er een gedeelde verantwoordelijkheid is om te zorgen dat vrouwen passende zorg en ondersteuning krijgen.

Related news