Nieuw wetsvoorstel voor verbetering beschikbaarheid jeugdzorg

8 maanden geleden gepubliceerd

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een wetsvoorstel gemaakt voor de verbetering van de beschikbaarheid van jeugdzorg. Het voorstel is goedgekeurd door de ministerraad en maakt deel uit van de Hervormingsagenda Jeugd. Het doel van het wetsvoorstel is het verbeteren van de zorg voor de meest kwetsbare kinderen en het verminderen van administratieve lasten.

Noodzaak tot regionale samenwerking

Het wetsvoorstel stelt dat gemeenten verplicht moeten samenwerken op regionaal niveau als het gaat om specialistische jeugdzorg. Dit betekent dat de zorg voor de meest kwetsbare kinderen voortaan op regionaal, en indien nodig, op landelijk niveau georganiseerd moet worden.

Momenteel staan de vraag en aanbod van specialistische jeugdzorg onder druk en is passende zorg vaak niet tijdig beschikbaar. Volgens staatssecretaris Van Ooijen kan deze zorg beter georganiseerd worden op regionaal en landelijk niveau: “Zodat de kinderen en gezinnen om wie het gaat sneller geholpen worden. Wij zijn ervan overtuigd dat we met dit voorstel de beschikbaarheid van de specialistische jeugdzorg een stap dichterbij brengen.”

Vermindering administratieve lasten

Zorgaanbieders die in meerdere gemeenten zorg aanbieden, worden geconfronteerd met veel verschillende inkoopprocedures. Dit leidt tot hoge administratieve lasten. Door de regionale samenwerking die in het wetsvoorstel wordt voorgesteld, kunnen deze lasten verminderd worden. De inkoop van deze zorg moet in een regio meer geharmoniseerd worden. Dit zal ook bijdragen aan een betere beschikbaarheid van de jeugdzorg.

Rol van de Nederlandse Zorgautoriteit

In het wetsvoorstel wordt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aangewezen om onderzoek te doen naar de beschikbaarheid van jeugdzorg. Dit zal bijdragen aan het verbeteren van het jeugdzorgstelsel en het realiseren van de doelen in de Hervormingsagenda Jeugd.

Hervormingsagenda Jeugd

In de Hervormingsagenda Jeugd zijn meer maatregelen opgenomen voor de verbetering van het jeugdstelsel. Het uiteindelijke doel is om de meest kwetsbare kinderen en gezinnen te voorzien van passende hulp, met de juiste deskundigheid, op het juiste moment en op de juiste plek. Het wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg’ is een belangrijke eerste stap in deze richting.

Related news