Bijna Evenveel Vapende als Rokende Jongeren: Alarmerende Cijfers

8 maanden geleden gepubliceerd

Meer dan een vijfde van de jongeren in Nederland rookt wel eens een e-sigaret, een praktijk die ook wel ‘vapen’ wordt genoemd. Dit aantal ligt bijna gelijk met het aantal jongeren dat gewone sigaretten rookt. Volgens het Trimbos-instituut is dit aantal alarmerend, vooral gezien de hoge prevalentie van vapen onder 12- tot 17-jarigen.

Eerste Jongerenmonitor

Het Trimbos-instituut publiceerde dit jaar voor het eerst een Jongerenmonitor over tabaks- en nicotineproducten. Voor het onderzoek interviewde I&O Research 4.732 Nederlanders tussen de 12 en 25 jaar over hun tabaks- en nicotinegebruik. Uit de resultaten bleek dat 21,7 procent van de jongeren en jongvolwassenen in het afgelopen jaar een e-sigaret heeft gebruikt, terwijl 27,4 procent ‘gewone’ sigaretten rookte.

Dubbel Gebruik

Het onderzoek toonde ook aan dat 69,1 procent van de jongeren die maandelijks een e-sigaret gebruiken, ook maandelijks traditionele sigaretten roken. Arts-epidemioloog Esther Croes, verbonden aan het Trimbos-instituut, noemt dit “zorgelijk”.

Jonge Leeftijd Vapers

Daarnaast valt de jonge leeftijd van de ‘vapers’ op. Van de 12- tot 14-jarigen gaf 10,2 procent aan wel eens een e-sigaret te hebben gebruikt. Bij de 15- tot 17-jarigen was dit zelfs 23,3 procent.

Vapen en Gezondheidsrisico’s

Hoewel vapen als minder schadelijk dan traditioneel roken kan worden gezien, is dit niet waar, volgens Croes. Ze legt uit dat vapes vaak nicotinezout bevatten, een vorm van nicotine die snel en onopgemerkt in de hersenen aankomt, wat tot een verslaving kan leiden. Dit kan bijzonder schadelijk zijn voor tieners, omdat het de hersenontwikkeling kan verstoren en kan leiden tot blijvende schade en mentale problemen zoals concentratieproblemen en depressies.

Esther Croes is een onderdeel van het collectief “Artsen slaan alarm”, dat zich zorgen maakt over de nicotineverslaving bij jongeren en streeft naar een rookvrije samenleving. Het collectief waarschuwt dat één e-sigaret meer nicotine kan bevatten dan een heel pakje sigaretten.

Related news