Arbeidsmarkt Zuid-Holland Centraal kampt met structurele krapte

7 maanden geleden gepubliceerd

Werkgevers in Zuid-Holland Centraal zullen ook in de toekomst te maken krijgen met krapte op de arbeidsmarkt. De krapte is voornamelijk te wijten aan de bevolkingsontwikkeling. Er zullen in de toekomst meer mensen de arbeidsmarkt verlaten dan dat er toetreden. Vooral in de sectoren Zorg & Welzijn, Openbaar Bestuur en Onderwijs doet de vergrijzing zich voelen.

Oorzaken van de krapte

Een belangrijke oorzaak van de structurele krapte is de bevolkingsontwikkeling. Uit bevolkingsprognoses voor Zuid-Holland Centraal blijkt dat 79.400 inwoners in de leeftijdsgroepen 50 tot 65 jaar geleidelijk doorschuiven naar de groep 65-plussers, waarbij werkenden veelal de arbeidsmarkt verlaten. Hier staat een kleiner aantal jongeren tegenover dat doorschuift en de arbeidsmarkt betreedt. Dit resulteert in een krimpende beroepsbevolking en daarmee een kleiner beschikbaar arbeidsaanbod.

Sectoren die het hardst worden geraakt

In Zuid-Holland Centraal wonen 18.500 werknemers van 60 jaar of ouder. Zij zullen de arbeidsmarkt het eerst verlaten. Bijna de helft van hen werkt in Openbaar Bestuur (3.600), Zorg & Welzijn (3.200), en Onderwijs (1.700). Ook een kleinere sector als transport heeft te maken met een relatief hoog aandeel 60-plussers, om precies te zijn 1.100 mensen.

Mogelijke oplossingen

Om de vacatures te kunnen vervullen, wordt geadviseerd om andere groepen kandidaten te werven en onbenut arbeidspotentieel aan te spreken. Er staan veel vacatures open die moeilijk in te vervullen zijn. Om deze uitdaging aan te gaan, zouden het UWV, gemeenten, opleiders en werkgevers samen moeten werken om te ‘ontkrappen’. Dit kan bijvoorbeeld door onbenut talent op te zoeken en in te zetten en mensen te blijven (bij)scholen in kansrijke beroepen.

Een mogelijke oplossing voor de structurele krappe arbeidsmarkt is het bevorderen van de arbeidsparticipatie, langer doorwerken, verhogen van de arbeidsproductiviteit, combineren van werk met mantelzorg of maatschappelijke taken en over de generaties heen in wisselwerking kennis en vaardigheden inzetten om prestaties te optimaliseren.

Related news