Vergrijzing in Japan: meer dan 10% van de bevolking ouder dan 80

9 maanden geleden gepubliceerd

Voor het eerst bestaat meer dan 10% van de Japanse bevolking uit mensen van 80 jaar en ouder, zo blijkt uit overheidsgegevens. Japan, het land met de hoogste proportie ouderen ter wereld, blijft worstelen met een snel vergrijzende samenleving.

Het aantal mensen in deze leeftijdscategorie is met 270.000 gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, tot 10,1% van de totale Japanse bevolking van ongeveer 124,6 miljoen, aldus het Japanse ministerie van Binnenlandse Zaken en Communicatie.

Record aantal ouderen

Een andere mijlpaal is dat de groep van 65 jaar en ouder, in Japan gedefinieerd als ouderen, 29,1% van de totale bevolking uitmaakt, dat zijn 36,23 miljoen mensen. Hiermee heeft Japan wereldwijd het grootste aandeel mensen in deze leeftijdsgroep. Ter vergelijking, Italië en Finland staan op de tweede en derde plaats, met respectievelijk 24,5% en 23,6% van hun bevolking van 65 jaar en ouder.

Vrouwen vormen de meerderheid

Vrouwen vormen 56,6% van de Japanse oudere bevolking, met 20,51 miljoen vrouwen tegenover 15,72 miljoen mannen. Het verschil wordt toegeschreven aan de langere gemiddelde levensverwachting van vrouwen. Mensen van 75 jaar en ouder vormen 16,1% van de totale bevolking, ofwel 20,05 miljoen mensen, en overtreffen voor het eerst de 20 miljoen.

Stijgend aantal werkende ouderen

Ondertussen was in 2022 25,2% van de ouderen in Japan werkzaam, een cijfer dat voor het 19e opeenvolgende jaar steeg tot 9,12 miljoen, opnieuw een record. Ouderen vormen 13,6% van de totale beroepsbevolking van het land.

De Japanse overheid heeft moeite om te voorkomen dat de afnemende bevolking de economie schaadt, terwijl ze ook moet reageren op de dringende en groeiende behoeften van de ouderen. Veel van hen wonen alleen en hebben persoonlijke ondersteuning nodig.

Related news