Japan bevestigt zwaarste vulkaanuitbarsting in huidig geologisch tijdperk

29 dagen geleden gepubliceerd

Japanse wetenschappers hebben de zwaarste vulkaanuitbarsting in het huidige geologische tijdperk bevestigd. De uitbarsting van de Kikaivulkaan 7.300 jaar geleden was zo hevig dat de bijbehorende aardbeving wereldwijd werd gevoeld.

Onderzoek naar vulkanisch materiaal

De wetenschappers, verbonden aan de universiteit in Kobe, deden onderzoek naar vulkanisch materiaal in het water en op de bodem van de zee rond het eiland Kyushu. Bij vulkaanuitbarstingen worden naast lava en as ook veel mineralen uitgestoten. Deze komen neer in de omgeving en blijven liggen. Door de verspreiding, hoeveelheid en verplaatsing van het vulkanische materiaal te bestuderen, konden de onderzoekers inschatten hoe groot de uitbarsting moet zijn geweest.

Omvang van de uitbarsting

De uitbarsting bij Kyushu omspande een gebied van 4.500 vierkante kilometer, ongeveer de grootte van de provincie Noord-Brabant. De vulkaan spuwde honderden kubieke kilometers aan gruis, stof en as de atmosfeer in. Dit is vele malen meer dan bij elke andere geregistreerde vulkaanuitbarsting.

Ter vergelijking: bij de uitbarsting van het Indonesische eiland Krakatau in 1883 werden enkele tientallen kubieke kilometers aan materiaal uitgestoten. Deze uitbarsting wordt gezien als de mogelijk zwaarste in de moderne tijd.

Rol van vulkaanuitbarstingen

Hoofdonderzoeker Satoshi Shimizu benadrukt dat het onderzoeken van vulkanen essentieel is voor het begrijpen van de leefomstandigheden op aarde. Volgens hem spelen vulkaanuitbarstingen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het klimaat en dus ook in de geschiedenis van de mens.

Related news