Mogelijke uitzetting Hamas uit Qatar indien geen overeenkomst wordt bereikt

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Hamas kan uit Qatar worden gezet als er geen overeenkomst wordt bereikt, volgens een rapport van de Wall Street Journal. Arabische onderhandelaars streven naar een dringend tweedaags staakt-het-vuren vóór het begin van de Ramadan vanwege toegenomen operaties in Rafah.

Details van de onderhandelingen

In een interview met de Wall Street Journal sprak senior Hamas-functionaris Husam Badran over de harde houding van Hamas van alleen instemmen met een permanent staakt-het-vuren. Badran beweerde dat Hamas nog steeds bereid is om een staakt-het-vuren-deal te onderhandelen, ondanks beweringen van Israël en Amerika dat Hamas niet geïnteresseerd zou zijn. “We hebben niet verklaard dat de onderhandelingen zijn gestopt. Wij zijn de partij die het meest gebrand is om deze oorlog te stoppen,” zei hij.

Dreigement van Qatar

Volgens Egyptische en Hamas-functionarissen heeft Qatar gedreigd om Hamas officieel uit hun basis in Doha te verdrijven als ze geen overeenkomst bereiken. Badran ontkende deze bewering echter. Hij verklaarde dat de officiële positie van Hamas nog steeds een permanent staakt-het-vuren is en het toestaan dat ontheemde Gazanen terugkeren naar hun huizen.

Prioriteiten in de onderhandelingen

Wat betreft het onderhandelingsproces gaf Badran aan dat de discussie over de uitwisseling van Israëlische gijzelaars voor Palestijnse gevangenen naar de achtergrond is verschoven ten gunste van het verlichten van de humanitaire situatie en het beëindigen van de gevechten.

Related news