Ierland sluit nieuwe overeenkomst met de NAVO om dreiging vanuit Rusland tegen te gaan

19 dagen geleden gepubliceerd

Ierland is een nieuwe overeenkomst aangegaan met de NAVO, gericht op de bescherming van onderzeese infrastructuur en de aanpak van bedreigingen afkomstig uit agressieve landen zoals Rusland. De stroomlijnde overeenkomst zal duren tot 2028 en biedt Ierland grotere toegang tot NAVO-middelen, waaronder gevoelige inlichtingen. De Ierse regering benadrukt echter dat het geen stap is richting volledig lidmaatschap van de defensiealliantie.

Beschuldigingen van ‘freeloading’

Eerder deze week beschuldigde een invloedrijke, conservatieve Britse denktank Ierland ervan te “freeloaden” op de NAVO en een “achterdeur” dreiging te vormen voor de Britse veiligheid vanuit Russische, Chinese en Iraanse actoren. In het voorwoord van dat rapport zeiden twee voormalige Britse defensieministers: “De Republiek speelt nauwelijks een rol in de Europese defensiesamenwerking; haar strijdkrachten, vooral de maritieme, hebben dringend versterking nodig om in staat te zijn zich te verdedigen tegen de huidige bedreigingen.”

Partnerschap in plaats van lidmaatschap

Ierland is sinds 1999 een partnerland van de NAVO toen het zich aansloot bij het Partnership for Peace programma om de interoperabiliteit met andere westerse militairen te vergroten. Onder het nieuwe protocol zullen interacties met de Alliantie nu plaatsvinden onder het Individueel Afgestemd Partnerschap Programma (ITPP), dat tijdens de NAVO-top van 2022 in Madrid is opgezet als een manier om de samenwerking met partnerlanden te vergroten.

Gerichte samenwerking

Als onderdeel van het nieuwe programma hebben Ierse en NAVO-functionarissen verschillende gebieden van samenwerking afgesproken die gericht zijn op het verbeteren van de Ierse militaire paraatheid. De lijst van samenwerkingsgebieden is geclassificeerd, maar naar verluidt omvatten ze cyberveiligheid, bescherming van kritieke infrastructuur en verbetering van maritieme veiligheid. Een belangrijk onderdeel van de overeenkomst is het tegengaan van hybride bedreigingen die mogelijk worden gevormd door vijandige actoren zoals Rusland, waaronder verkiezingsinmenging en desinformatie.

Samenwerking met niet-NAVO landen

Verschillende andere niet-NAVO-landen, waaronder andere Europese neutrale landen, zijn al begonnen met of staan op het punt om een versie van de ITPP-overeenkomst met de NAVO te starten, waaronder Oostenrijk, Zwitserland, Malta, Australië en Japan. De overeenkomst zal ook zorgen voor een grotere samenwerking en uitwisseling van informatie met deze niet-NAVO-partners.

Geen plannen om lid te worden

Een woordvoerder van het Ministerie van Defensie zei dat de regering “geen plannen” heeft om lid te worden van de NAVO en dat de nieuwe overeenkomst “partnergericht en volledig vrijwillig van aard is”. “Deelname aan het ITPP signaleert geen intentie om lid te worden van de NAVO, maar eerder om onze betrokkenheid op gebieden van duidelijk belang voor Ierland te vergroten”, zei hij. Naast het verbeteren van de veiligheid, zal de overeenkomst ook “de impact van conflicten op vrouwen en meisjes aanpakken via de agenda voor vrouwen, vrede en veiligheid”, voegde de woordvoerder eraan toe.

Related news