Biden tekent uitvoeringsbevel gericht op Israëlische kolonisten die Palestijnen aanvallen

25 dagen geleden gepubliceerd

President Biden heeft een uitvoeringsbevel ondertekend dat de VS in staat stelt nieuwe sancties op te leggen aan Israëlische kolonisten - en mogelijk ook aan Israëlische politici en overheidsfunctionarissen - die betrokken zijn bij gewelddadige aanvallen op Palestijnen. Dit is de meest aanzienlijke stap die een Amerikaanse regering ooit heeft genomen in reactie op geweld door Israëlische kolonisten tegen Palestijnse burgers in de Westelijke Jordaanoever.

Aantal aanvallen en response van Israël

Volgens het VN-bureau voor humanitaire zaken (OCHA) zijn er sinds 7 oktober bijna 500 Israëlische kolonistenaanvallen op Palestijnen geweest. Bij deze aanvallen hebben Israëlische kolonisten minstens acht Palestijnen, waaronder een kind, gedood en meer dan 115 anderen verwond, aldus OCHA op woensdag. De Israëlische regering beweert de afgelopen twee maanden krachtige actie te hebben ondernomen om het probleem aan te pakken, wat heeft geleid tot een afname van het aantal gewelddadige aanvallen tegen Palestijnen in de Westelijke Jordaanoever.

Reactie van de VS

De Biden-administratie heeft haar bezorgdheid over kolonistengeweld de afgelopen drie jaar meerdere keren geuit bij verschillende Israëlische regeringen. Nadat het kolonistengeweld na de Hamas-terroristische aanval van 7 oktober recordhoogten had bereikt, bracht Biden het onderwerp zowel in het openbaar als privé ter sprake bij de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Sancties

De eerste ronde van sancties op grond van het nieuwe uitvoeringsbevel omvat vier Israëlische kolonisten van wie de VS zegt dat ze direct betrokken waren bij aanvallen op Palestijnen in de Westelijke Jordaanoever en systematische handelingen die hebben geleid tot de gedwongen verplaatsing van Palestijnse gemeenschappen. Hun activa en bankrekeningen in de VS zullen bevroren worden en niemand mag hen via het Amerikaanse financiële systeem geld handelen of overmaken.

Reacties

Blinken zei later op donderdag: “Israël moet meer doen om geweld tegen burgers in de Westelijke Jordaanoever te stoppen en degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn ter verantwoording te roepen.” Het kantoor van de Israëlische premier zei dat Biden’s uitvoeringsbevel niet nodig is. De Israëlische minister van Financiën, Smotrich, noemde wat hij omschreef als een “kolonistengeweldcampagne” een “antisemitische leugen”. Hij voegde eraan toe dat hij zal blijven werken aan het versterken van de Israëlische nederzettingen.

Politieke implicaties

Het bevel van donderdag kwam voorafgaand aan Biden’s bezoek aan Michigan later op de dag. De staat is de thuisbasis van de grootste populatie van Arabische Amerikanen. Arabische Amerikaanse kiezers die boos zijn over Biden’s beleid ten aanzien van de oorlog in Gaza, zouden zijn herverkiezing in verschillende belangrijke swingstaten in gevaar kunnen brengen.

Related news