Australische ministers veroordelen 'collectieve bestraffing' van Palestijnen

6 maanden geleden gepubliceerd
  Pixabay

De Australische ministers Ed Husic en Anne Aly hebben de behandeling van Palestijnen door Israël openlijk veroordeeld. Ze stellen dat de Palestijnen “collectief bestraft” worden voor de acties van Hamas. Dit komt neer op de sterkste afkeuring van de Israëlische reacties in Gaza door een lid van de Australische regering tot nu toe.

Hamas’s barbaarsheid

Ed Husic, senior federaal minister, stelde dat de Palestijnen “collectief gestraft worden voor de barbaarsheid van Hamas”. Hij werd onmiddellijk ondersteund door collega Anne Aly, die aangaf dat het “moeilijk te betwisten” was dat de Palestijnen, inclusief de 1.000 kinderen die waren omgekomen, niet collectief werden bestraft. Aly suggereerde ook dat Israël onderzocht zou kunnen worden op mogelijke oorlogsmisdaden.

Oorlogsmisdaden

Anne Aly, minister van vroegtijdig kinderonderwijs, zei dat het “volledig passend” was dat het parlement een motie had aangenomen die de aanvallen van Hamas veroordeelde. Ze riep Israël op om zich aan de regels van de oorlog te houden die door de internationale gemeenschap zijn opgesteld om de mensenrechten van burgers tijdens conflicten te beschermen. Op de vraag of Israël oorlogsmisdaden had gepleegd, antwoordde Aly dat dit “mogelijk onderzocht kon worden”.

Oproep tot de-escalatie

Husic sprak over de verplichting van overheden, met name de Israëlische, om de regels van het internationaal recht na te leven en in het bijzonder om onschuldigen te beschermen. Hij benadrukte dat het beschermen van onschuldige levens geen teken van zwakte is, maar een teken van kracht. Husic riep op tot de-escalatie en betoogde dat het op lange termijn niet in het belang van Israël was om Gaza te bezetten.

Reactie van de premier

De Australische premier Anthony Albanese heeft het recht van Israël om zichzelf te verdedigen erkend, maar heeft de Netanyahu-regering ook opgeroepen om “volgens de regels van de oorlog te handelen”. Albanese’s oproep komt te midden van toenemende verwachtingen van een aanstaande grondoperatie in Gaza.

Collectieve bestraffing

Collectieve bestraffing is verboden volgens het internationaal recht, inclusief artikel 33 van de Geneefse Conventies. Het opzettelijk doden van burgers en de uitgebreide vernietiging van eigendommen die niet noodzakelijk zijn, worden beschouwd als oorlogsmisdaden.

Related news