Amazon Lobbyisten Verboden in Europees Parlement

ongeveer een maand geleden gepubliceerd
  Pixabay

Het Europees Parlement heeft besloten dat lobbyisten van Amazon de gebouwen van het Europese Parlement in Brussel niet meer mogen betreden. Dit besluit werd genomen door de quaestoren, een interne groep die administratieve zaken overziet die wetgevers aangaan. Volgens een woordvoerder van het parlement is de secretaris-generaal geadviseerd de langetermijn-toegangsbadges van de vertegenwoordigers van Amazon in te trekken.

Actie na Oproep Werkgelegenheidscommissie

De actie volgt op een oproep van de Commissie voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken, die eerder deze maand verzocht om het intrekken van de Amazon-toegangsbadges. Dragoș Pîslaru, voorzitter van de Werkgelegenheidscommissie, verklaarde dat “de 14 langetermijn-toegangsbadges zullen worden ingetrokken en er geen nieuwe zullen worden uitgegeven tot nader order”. Pîslaru voegde eraan toe dat “we begrijpen dat Amazon vanaf nu bereid is tot samenwerking, het blijft echter te bezien hoe dit in de praktijk zal gebeuren in de volgende wetgevingsperiode en of er daadwerkelijk lessen zijn geleerd.”

Amazon’s Eerdere Afwezigheid

Deze maatregel komt na het herhaaldelijk niet verschijnen van Amazon bij een reeks hoorzittingen en fabrieksbezoeken in 2021 en 2023. Ook weigerde het Amerikaanse online marktplaats eerder deze maand (6 februari) deel te nemen aan een parlementaire hoorzitting gepland op 23 januari.

In een brief stelden wetgevers het onredelijk te vinden dat leden worden beïnvloed door Amazon, terwijl ze tegelijkertijd het recht ontzegd worden de belangen van Europese burgers te vertegenwoordigen en onderzoek te doen naar beweringen van schendingen van fundamentele rechten die verankerd zijn in EU-verdragen en EU-arbeidswetten.

Related news