Airbnb verbiedt camera's in verhuurde woningen

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Airbnb heeft aangekondigd dat het gebruik van beveiligingscamera’s in verhuurde woningen vanaf eind april niet langer is toegestaan. Dit besluit is een aanscherping van de eerdere regels, waarbij camera’s in woningen waren toegestaan mits deze op de boekingspagina werden vermeld.

Bescherming van de privacy

Het verbod om camera’s in de woning te plaatsen, is bedoeld om de privacy van gasten beter te beschermen. Onder de oude regels was het niet toegestaan om camera’s in slaap- en badkamers te plaatsen, maar niet alle verhuurders hielden zich aan deze regels. Zo was er een incident in 2017 waarbij een Nederlandse verhuurder veroordeeld werd tot een taakstraf en een geldboete omdat hij zijn gasten in de wc had gefilmd.

Buiten beveiligingscamera’s

Met de nieuwe regels zijn alleen buiten beveiligingscamera’s nog toegestaan, mits deze niet naar binnen zijn gericht. Camera’s bij een buitendouche of sauna zijn ook niet toegestaan.

Het bedrijf schat dat de maatregel slechts een klein deel van de vijf miljoen verhuurders zal treffen, aangezien niet veel mensen camera’s hebben opgehangen. Het aanscherpen van de regels volgt een week na een sketch van de Amerikaanse talkshow Saturday Night Live, waarin gesuggereerd werd dat verhuurders een camera in de wc zouden kunnen ophangen.

Related news