Nederlandse vertegenwoordiging bij 78e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

7 maanden geleden gepubliceerd

Minister-president Mark Rutte en meerdere andere leden van het kabinet nemen deel aan de 78e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) in New York. Deze informatie is verstrekt door de Rijksvoorlichtingsdienst.

Minister-president Rutte in New York

Rutte spreekt op vrijdag 22 september de AVVN toe. Daarnaast heeft hij een ontmoeting met secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties en voert hij bilaterale overleggen met diverse regeringsleiders. ‘s Avonds dineert hij met vertegenwoordigers van Nederlandse innovatieve bedrijven en buitenlandse partners in New York.

Andere kabinetsleden bij de AVVN

Minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken, minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering vormen samen met Rutte de Nederlandse delegatie bij de AVVN.

Bruins Slot zal aandacht vragen voor gerechtigheid voor de slachtoffers van de Russische oorlog tegen Oekraïne en deelnemen aan een bijeenkomst over mis- en desinformatie. Verder neemt zij het voorzitterschap van de Freedom Online Coalition, een coalitie van 38 landen die zich inzet voor mensenrechten online, over.

Schreinemacher zal deelnemen aan een bijeenkomst over de bergingsoperatie van de olietanker Safer en andere bijeenkomsten die gericht zijn op het versneld behalen van duurzame ontwikkelingsdoelen.

Kuipers is aanwezig bij de VN High Level Meeting over tuberculose en heeft diverse bilaterale overleggen met andere ministers over mondiale gezondheid.

Van Huffelen zal een keynote-speech geven tijdens de UNICEF bijeenkomst AI Forward Alliance: 25 Million Female Future Shapers en spreken tijdens het VN High-level Event Governing AI for Humanity.

Vertegenwoordiging uit de Caribische Landen

De Koninkrijksdelegatie bestaat verder uit minister-president Wever-Croes van Aruba en minister-president Jacobs van Sint Maarten. Zij nemen deel aan diverse side-events gericht op onderwijs, klimaat, vrouwelijk leiderschap en Small Island Developing States (SIDS).

Related news