Koning opent Windpark Hollandse Kust Zuid

7 maanden geleden gepubliceerd

Zijne Majesteit de Koning opent op vrijdag 29 september het Windpark Hollandse Kust Zuid in IJmuiden. Dit offshore windpark bestaat uit 139 windturbines en ligt ongeveer achttien kilometer van de kust. De officiële opening zal plaatsvinden op het strand van IJmuiden.

Energie voor anderhalf miljoen huishoudens

Het windpark kan ongeveer vijftienhonderd megawatt aan stroom leveren. Dit komt overeen met het jaarlijks stroomverbruik van meer dan een miljoen Nederlandse huishoudens. Het windpark ligt op een locatie die is gekozen vanwege de ideale windomstandigheden, de geschikte bodem, beperkte waterdiepte en de nabijheid van havens. De stroom die door de turbines wordt geproduceerd, wordt verzameld in twee offshore transformatorstations en vervolgens naar het Nederlandse elektriciteitsnet geleid.

Aandacht voor het milieu

Er zijn verschillende maatregelen genomen om de impact van het windpark op het leefgebied van vogels, vissen en zeezoogdieren te minimaliseren. Zo worden de windturbines uitgeschakeld als er een zwerm trekvogels of vleermuizen in de buurt vliegt. Verder is er bodembescherming aangebracht waar verschillende diersoorten gebruik van kunnen maken. Kleine vissen kunnen hier schuilen en schelpdieren zoals oesters kunnen zich hieraan hechten.

De Koning bracht in augustus 2022 een werkbezoek aan diverse locaties op de Noordzee waar aan de toekomst van het energiesysteem wordt gewerkt. Tijdens dit bezoek heeft hij ook het Windpark Hollandse Kust Zuid bezichtigd, dat toen nog in aanbouw was.

Het Windpark Hollandse Kust Zuid is eigendom van Vattenfall, BASF en Allianz.

Related news