Mensen zien AI-gegenereerde witte gezichten als meer 'echt' dan echte gezichten

5 maanden geleden gepubliceerd

Een recente studie heeft ontdekt dat mensen eerder geneigd zijn te denken dat afbeeldingen van witte gezichten, gegenereerd door kunstmatige intelligentie (AI), menselijk zijn dan foto’s van echte personen. “Opmerkelijk genoeg kunnen witte AI-gezichten overtuigend doorgaan voor echte menselijke gezichten - en mensen realiseren zich niet dat ze worden misleid,” melden de onderzoekers.

Het onderzoek, uitgevoerd door teams uit Australië, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, heeft belangrijke implicaties, waaronder identiteitsdiefstal, waarbij mensen mogelijk door digitale bedriegers worden misleid.

Beperkingen en gevolgen van de studie

Het team merkte echter op dat de resultaten niet gelden voor afbeeldingen van mensen van kleur, mogelijk omdat het algoritme dat wordt gebruikt om AI-gezichten te genereren, voornamelijk is getraind op afbeeldingen van witte mensen. Dr. Zak Witkower, een co-auteur van het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, suggereerde dat dit gevolgen kon hebben voor gebieden variërend van online therapie tot robots.

Het team waarschuwt dat zo’n situatie ook kan betekenen dat percepties van ras verward worden met percepties van “menselijk” zijn. Dit kan bestaande sociale vooroordelen versterken, onder andere bij het vinden van vermiste kinderen, aangezien dit afhankelijk kan zijn van AI-gegenereerde gezichten.

Methodologie en resultaten

Het team beschrijft in het tijdschrift Psychological Science hoe ze twee experimenten hebben uitgevoerd. In het eerste experiment kregen witte volwassenen elk de helft van een selectie van 100 AI-witte gezichten en 100 menselijke witte gezichten te zien. De deelnemers moesten selecteren of elk gezicht AI-gegenereerd of echt was, en hoe zeker ze waren op een schaal van 100 punten. Uit de resultaten van 124 deelnemers bleek dat 66% van de AI-afbeeldingen als menselijk werd beoordeeld in vergelijking met 51% van de echte afbeeldingen.

In een tweede experiment werd aan de deelnemers gevraagd om AI- en menselijke gezichten te beoordelen op 14 kenmerken, zoals leeftijd en symmetrie, zonder te vertellen dat sommige afbeeldingen AI-gegenereerd waren. De analyse van de resultaten van 610 deelnemers suggereerde dat de belangrijkste factoren die mensen ertoe brengen te geloven dat AI-gezichten menselijk waren, onder meer een grotere proportionaliteit in het gezicht, grotere vertrouwdheid en minder memorabiliteit omvatten.

Belang van het aanpakken van vooroordelen in AI

Terwijl mensen moeite lijken te hebben om echte gezichten te onderscheiden van die gegenereerd door AI, heeft het team een machine learning systeem ontwikkeld dat dit met 94% nauwkeurigheid kan doen. Dr. Clare Sutherland, co-auteur van de studie van de Universiteit van Aberdeen, benadrukte dat de studie het belang van het aanpakken van vooroordelen in AI onderstreept. “Het is cruciaal dat we ervoor zorgen dat niemand achterblijft of benadeeld wordt in enige situatie - of het nu gaat om etniciteit, geslacht, leeftijd, of een andere beschermde eigenschap,” zei ze.

Related news