Wetsvoorstel: Kinderalimentatie krijgt voorrang bij schuldenaflossing

10 maanden geleden gepubliceerd

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming stelt voor om kinderalimentatie een hogere prioriteit te geven bij het aflossen van schulden. Dit wetsvoorstel, dat door de ministerraad is goedgekeurd, zal binnenkort aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

Prioritering van schulden

Op dit moment heeft kinderalimentatieschuld geen hogere rang dan andere schulden. Dit betekent dat het gelijk staat aan andere schulden, zoals schulden aan webwinkels en telefoonproviders. Wanneer er meerdere schuldeisers zijn, gaat het geld om de schulden af te betalen eerst naar de schulden met een hogere rang, zoals een belastingschuld.

Het probleem

Dit kan leiden tot situaties waarin ouders die recht hebben op kinderalimentatie minder en later geld ontvangen. Minister Weerwind legt uit dat “Hoe meer schulden er zijn, hoe minder er overblijft voor het betalen van de kinderalimentatie. Het gevolg kan een schrijnende situatie zijn, zoals een ouder die te weinig geld heeft om de boodschappen, kleding of sport voor de kinderen te betalen.”

De oplossing

Door kinderalimentatie een hogere rang toe te kennen in de totale schuld, zal er meer en eerder kinderalimentatie bij de ouder terechtkomen die dat nodig heeft. Dit zet het belang van het kind centraal.

Meer kinderalimentatie

Onderzoek van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) toont aan dat er met het toekennen van een hogere rang aan de kinderalimentatieschuld meer kinderalimentatie geïnd zal kunnen worden.

Het wetsvoorstel zal zo spoedig mogelijk worden ingediend bij de Tweede Kamer, waarna de Tweede Kamer beslist wanneer zij het wetsvoorstel zal behandelen.

Related news