Prinsjesdag 2023: Kabinet investeert 2 miljard in structurele maatregelen voor verbetering koopkracht en bestaanszekerheid

8 maanden geleden gepubliceerd

Het kabinet investeert in 2024 €2 miljard in maatregelen om de koopkracht van mensen met een laag (midden)inkomen of een uitkering, en grote gezinnen te verbeteren. Dit volgt uit de begroting die is overhandigd aan de Tweede Kamer door de ministers Van Gennip en Schouten.

Bestaanszekerheid

Het kabinet heeft in de Miljoenennota 2024 aangekondigd structureel twee miljard euro extra per jaar te investeren voor verbetering van de koopkracht. De huurtoeslag zal worden verhoogd met maximaal €416 per jaar en het kindgebonden budget gaat omhoog. Grote gezinnen en gezinnen met oudere kinderen zullen hierdoor beter kunnen rondkomen.

Daarnaast zullen uitkeringen in gelijke mate meestijgen met het minimumloon. Het Tijdelijk Noodfonds Energie wordt deze winter weer opengesteld, waarmee een deel van de energierekening van mensen met hoge kosten en een laag inkomen wordt vergoed.

Arbeidsmarkt

Het kabinet werkt verder aan de hervormingen op de arbeidsmarkt. Werkenden met lage of middeninkomens gaan minder belasting betalen door de verhoogde arbeidskorting. Daarnaast streeft het kabinet ernaar dat werkenden sneller een vast contract krijgen en duidelijkheid hebben over hun rooster en inkomen.

Meedoen in de samenleving

Het kabinet wil dat mensen fatsoenlijk kunnen rondkomen, ook als het even tegenzit. Huishoudens die onbedoeld een lager inkomen hebben dan het bijstandsniveau, krijgen de komende jaren een tegemoetkoming via hun gemeente. Dit vereist een wetswijziging.

Tevens schrapt het kabinet de verlaging van de jonggehandicaptenkorting en investeert het in beschutte werkplekken voor mensen die niet bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen. Voor de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven is op de begroting in 2024 een budget van ruim €63 miljoen gereserveerd.

Caribisch Nederland

Het kabinet heeft ook oog voor het verbeteren van de koopkracht en het terugdringen van armoede in Caribisch Nederland. Het trekt hier komend jaar €30 miljoen voor uit. Vanaf 2025 wordt dit bedrag structureel verhoogd naar jaarlijks €32 miljoen. Om gezinnen te ondersteunen, verhoogt het kabinet per 2024 de kinderbijslag met $90 per maand per kind. Vanaf 2024 worden het minimumloon en de minimumuitkeringen verder verhoogd. Dit is in lijn met de ambitie om kinderarmoede in 2025 te halveren.

Related news