Prinsjesdag 2023: Aanzienlijke investering in bescherming van democratische rechtsstaat en jeugdbescherming

8 maanden geleden gepubliceerd

Het kabinet is van plan om fors te investeren in de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Dit komt naar voren op Prinsjesdag 2023. De maatregelen zijn onderdeel van een groter plan om de democratische rechtsstaat te beschermen en zorgen voor een veilige omgeving voor alle burgers.

Bestrijding van georganiseerde criminaliteit

De investeringen zijn gericht op het beschermen van degenen die de rechtsstaat verdedigen, zoals journalisten en advocaten, die vaak bedreigd worden door criminelen. Deze maatregelen omvatten een structurele investering van 112 miljoen euro om het stelsel van bewaking en beveiliging te verbeteren en uit te breiden. De aanpak bestaat uit vier pijlers: het voorkomen dat kwetsbare jongeren in de criminaliteit belanden, het verstoren van criminele netwerken en hun verdienmodellen, het bestraffen van daders en de bescherming van mensen die in de frontlinie van de aanpak staan.

Investeringen in jeugdbescherming

Daarnaast is er speciale aandacht voor jeugdbescherming. Het kabinet trekt dit jaar 43 miljoen euro uit voor de jeugdbescherming, een belangrijke stap om de problemen in deze sector structureel op te lossen. Deze investering is bedoeld om de werkdruk voor professionals in de jeugdbescherming te verlagen en om nieuwe jeugdbeschermers aan te trekken en bestaande jeugdbeschermers te behouden. Na dit jaar wordt er jaarlijks 50 miljoen euro gereserveerd voor de jeugdbescherming.

Verbeteren en versterken van legale migratie

Het kabinet heeft ook plannen voor de verbetering en versterking van legale migratie. Er wordt ruim 4 miljard euro beschikbaar gesteld om de instroom beter te beheersen, doorstroom te stimuleren en uitstroom sneller te realiseren. Er wordt gewerkt aan een stabiele opvangcapaciteit om schommelingen in de instroom van asielzoekers beter aan te kunnen. Deze vaste capaciteit bij het COA wordt stapsgewijs uitgebreid naar 41.000 plekken. In 2024 is 3,2 miljard euro begroot voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne.

Digitale veiligheid

Er wordt ook erkend dat de digitale dreiging van criminelen en andere landen voortdurend verandert en groeit. Dit levert risico’s op voor burgers en organisaties die kunnen leiden tot financiële schade en aantasting van het functioneren van de Nederlandse maatschappij. Daarom wordt de Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028 voortgezet en uitgevoerd.

Deze investeringen en maatregelen tonen de inzet van het kabinet om de democratische rechtsstaat te beschermen, de veiligheid van kinderen te garanderen en een stabiel migratiebeleid te voeren.

Related news