Prinsjesdag 2023: Investeren in duurzaamheid en welvaart

5 maanden geleden gepubliceerd

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) kondigt op Prinsjesdag 2023 aan dat het extra gaat investeren in de toekomstige economie en het klimaat. Deze investeringen zijn noodzakelijk om Nederland leefbaar, welvarend en concurrerend te houden. De focus ligt op verduurzaming, digitalisering en economische veiligheid. Ook wordt er flink geïnvesteerd in de versterking en schadeafhandeling van huizen in Groningen.

Investeren in ondernemerschap en innovatie

Naast een koopkrachtpakket, investeert het kabinet gericht in ondernemerschap, innovatie en economische veiligheid. Het budget van de WBSO-regeling, die ondernemers ondersteunt bij het ontwikkelen van innovaties, is verhoogd. Daarnaast wordt er € 100 miljoen vrijgemaakt om de economische veiligheid van Nederland te versterken. Dit budget kan ingezet worden om belangrijke technologieën en innovaties in Nederland te houden en te voorkomen dat ongewenste partijen invloed verwerven.

Er komt ook extra budget beschikbaar voor Nederlandse startups met potentie om door te groeien naar scale-up. EZK draagt € 100 miljoen bij aan het European Tech Champions Initiative (ETCI). Het Nationaal Groeifonds blijft met publieke investeringen de vernieuwing en duurzame groei van de economie bevorderen.

Verduurzaming en energiesysteem

Het kabinet heeft een klimaatpakket aangekondigd om de klimaatdoelen in 2030 te halen. Deze maatregelen zijn verwerkt in de begroting en het belastingplan voor 2024. Er wordt € 11,8 miljard toegewezen vanuit het Klimaatfonds. De toekenningen uit dit fonds worden onder meer geïnvesteerd in benodigde energie-infrastructuur, opschaling van duurzame energie en waterstof en verduurzaming van de industrie.

Het budget van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) wordt voor de komende jaren verhoogd met €1,38 miljard. Deze regeling is bedoeld voor de verduurzaming van woningen of bedrijfspanden. De Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers wordt verlengd tot 2028.

Groningen

Het kabinet wil stoppen met de gaswinning in Groningen vanaf oktober 2023. In april 2023 presenteerde het Kabinet ‘Nij begun’, een plan met 50 maatregelen om de schadeafhandeling en versterking van huizen milder, makkelijker en menselijker te maken. De kosten hiervan zijn meegenomen in de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Related news