Nieuwe financiering kinderopvang: wat we weten

7 maanden geleden gepubliceerd

Het kabinet heeft de afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan een nieuw financieringsstelsel voor de kinderopvang. Het huidige systeem moet eenvoudiger worden en meer financiële zekerheid bieden aan ouders. Hoewel de val van het kabinet de invoering van een nieuw systeem heeft verhinderd, is er veel kennis opgedaan voor toekomstige ontwikkelingen. Dit blijkt uit een brief van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

Afschaffing kinderopvangtoeslag

Op dit moment ondersteunt de overheid ouders door een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag te geven. Dit systeem is echter complex en kan in sommige gevallen leiden tot terugvorderingen en financiële problemen voor ouders. Het kabinet wilde daarom de toeslag afschaffen en werkende ouders een hoge overheidsvergoeding aanbieden, ongeacht het inkomen. Dit zou de kinderopvang aanzienlijk goedkoper maken voor veel ouders.

Nieuw stelsel in de maak

Er is sinds vorig jaar gewerkt aan een ontwerp voor een nieuw stelsel. Het idee is om de huidige kinderopvangtoeslag geleidelijk te verhogen in 2025 en 2026, met de invoering van het nieuwe stelsel gepland voor 2027. Dit zou de sector moeten helpen om zich voor te bereiden op een plotselinge toename in de vraag naar opvang.

Toekomstige keuzes

Er zijn nog veel keuzes te maken rondom de toekomst van het financieringsstelsel voor kinderopvang. Zo moet een nieuw kabinet beslissen of de vergoeding alleen voor werkende ouders is of dat deze voor iedereen beschikbaar wordt. Ook moet er nog worden besloten of de hoogte van de vergoeding afhankelijk moet zijn van het inkomen en hoe de financiering precies wordt ingericht.

Voorbereidingen gaan door

Het huidige kabinet gaat ondanks de onzekerheden door met de voorbereidingen voor het nieuwe financieringsstelsel. Ook blijft er aandacht voor verbetering van het huidige toeslagenstelsel en dienstverlening, en de aanpak van personeelstekorten in de kinderopvang.

Related news