Nieuwe benoemingen bij het College voor de Rechten van de Mens

10 maanden geleden gepubliceerd

Op 15 september 2023 heeft de ministerraad ingestemd met de voordracht van nieuwe plaatsvervangende leden voor het College voor de Rechten van de Mens. Deze benoeming is gedaan op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming, volgens informatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De nieuwe leden

De nieuwe plaatsvervangende leden van het College voor de Rechten van de Mens zijn Adriana van Dooijeweert, Emile Hofhuis en Peter Rodrigues. Zij zijn alle drie benoemd voor de duur van anderhalf jaar.

Daarnaast is er ook een langdurige benoeming gedaan. Elsa van de Loo is benoemd voor een periode van maar liefst 6 jaar.

Ingangsdatum

De benoemingen van de nieuwe leden gaan in op 21 september 2023. Vanaf deze datum zullen zij hun nieuwe rollen binnen het College voor de Rechten van de Mens op zich nemen.

Related news