90% van de Nederlanders Maakt Gebruik van Digitale Overheid

7 maanden geleden gepubliceerd

In 2022 gaf 90 procent van de Nederlandse bevolking van 16 jaar of ouder aan gebruik te maken van de digitale overheid. Dit gebeurde voornamelijk via overheidswebsites of websites van publieke instanties. Deze sites werden vooral gebruikt om informatie te zoeken, een afspraak te maken, of om officiële documenten te ontvangen, zo blijkt uit het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het Onderzoek

Het CBS houdt jaarlijks van april tot en met juli een enquête onder bijna 6 duizend mensen van 16 jaar of ouder. De websites die onder de digitale overheid vallen zijn onder andere sites van overheidsinstanties voor belastingaangifte, uitkeringen en subsidies aanvragen, adreswijzigingen doorgeven, of het maken van een afspraak voor een paspoort of rijbewijs. Ook websites van publieke instanties zoals energieleveranciers, gezondheids- of onderwijsinstellingen of van bibliotheken worden tot overheidssites gerekend.

Nederland in Top Drie EU-Landen

In 2022 behoorde Nederland tot de top drie van EU-landen met het grootste percentage inwoners van 16 tot 75 jaar dat gebruik maakte van de digitale overheid. Alleen in Denemarken en Zweden lag dit aandeel hoger. Het gebruik van de digitale overheid was het laagst in Roemenië en Bulgarije. Het EU-gemiddelde in 2022 was 68 procent.

Gebruik Overheidswebsites per Leeftijdsgroep

Het gebruik van overheidswebsites was het hoogst onder 25- tot 65-jarigen (94 procent). Jongeren (16- tot 25-jarigen) deden dit met 91 procent iets minder vaak, evenals ouderen tussen de 65 en 75 jaar (87 procent). 75-plussers maken het minst gebruik van overheidswebsites (63 procent).

Onder degenen die een hbo- of universitaire opleiding hebben afgerond, gebruikte 97 procent in 2022 een overheidswebsite. Van de mensen die ten hoogste een vmbo-diploma hebben was dit 78 procent. Mannen maakten iets vaker gebruik van de digitale overheid dan vrouwen (91 tegen 88 procent).

Ervaren Problemen

Van degenen die in 2022 gebruik maakten van de digitale overheid, ondervond 42 procent problemen. Technische problemen, zoals een trage website of app, waren de meest genoemde klachten (27 procent). Gebruiksonvriendelijkheid van de site of het gebruik van moeilijke woorden (17 procent), en problemen met het gebruiken van de elektronische handtekening of elektronische ID, zoals DigiD (16 procent), waren ook veelgenoemde problemen. Daarnaast gaf 12 procent van de gebruikers aan dat de website of dienstverlening niet geschikt was voor mobiele telefoon of tablet.

Related news