Kabinet investeert in betaalbare en toegankelijke zorg voor 2024

5 maanden geleden gepubliceerd

Het kabinet zet in op preventieve gezondheidsmaatregelen en een andere organisatie van de zorg om de toegankelijkheid en betaalbaarheid in 2024 te waarborgen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een budget van € 103,4 miljard dat beschikbaar is gesteld voor de zorg in 2024, volgens de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Samenwerking voor gezonde zorg

De vraag naar zorg stijgt, maar het aanbod blijft achter. Daarom zijn er afspraken gemaakt met gemeenten en maatschappelijke partijen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Er wordt € 2,8 miljard vrijgemaakt in de periode 2023-2027 om de plannen van de verschillende regio’s uit te voeren. Dit geld wordt onder meer besteed aan de versterking van de eerstelijnszorg, zoals huisartsenzorg en wijkverpleging. Tevens wordt er geïnvesteerd in digitalisering en betere uitwisseling van patiëntgegevens.

Herstructurering ouderenzorg

De ouderenzorg wordt anders georganiseerd door middel van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Hiervoor is in 2024 € 345 miljoen beschikbaar. Het programma ondersteunt ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en zorg en ondersteuning te ontvangen in hun eigen omgeving.

Hervormingen jeugdzorg

In 2024 zet het kabinet de plannen van de Hervormingsagenda Jeugd door. Deze agenda bevat maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Er wordt in 2024 in totaal € 1,45 miljard beschikbaar gesteld voor jeugdzorg.

Stijging zorgpremie

Door loonstijgingen, inflatie en een toenemende vraag naar zorg stijgen de zorgkosten in 2024. Hierdoor zal de premie van de basisverzekering naar verwachting stijgen met ongeveer € 12 per maand, waardoor de totale zorgpremie gemiddeld € 149 per maand wordt.

Bouw nieuwe PALLAS kernreactor

De financiering voor de bouw van de nieuwe PALLAS kernreactor is rond. Dit is een belangrijke stap om de toekomstige levering van medische isotopen veilig te stellen. Voor 2024 is het nog openstaande investeringsbedrag van € 320 miljoen in de begroting opgenomen.

Related news