Kabinet begroot 21,4 miljard euro voor Defensie in 2024

7 maanden geleden gepubliceerd

Het kabinet heeft voor volgend jaar 21,4 miljard euro begroot voor de uitvoering van de grondwettelijke taken van Defensie en het versterken van de gereedheid en inzetbaarheid van eenheden. Deze versterking komt in toenemende mate tot stand in samenwerking met Europese en NAVO-partners.

Versterking Krijgsmacht

Defensie is actief bezig met het werven en behouden van personeel, ondanks de krappe arbeidsmarkt. De middelen worden ingezet om de gereedheid en gevechtskracht te versterken. Binnen deze versterking wordt nauw samengewerkt met EU-partners en NAVO-bondgenoten. In 2024 streeft Defensie naar het versterken van de gereedheid en gevechtskracht op verschillende manieren.

Nieuwe middelen

In het komende jaar wordt het Combat Support Ship geleverd en wordt een contract getekend voor een extra vliegtuig, waardoor de tactische luchttransportcapaciteit wordt uitgebreid. Daarnaast wordt stapsgewijs de capaciteit van de Koninklijke Marechaussee versterkt. De munitievoorraad bij de krijgsmacht zal de komende jaren stijgen. Volgend jaar worden onder andere Spike-antitankraketten, 155mm artilleriegranaten en mortiermunitie geleverd.

Innovatie en Ruimte voor Defensie

Defensie zet ook in op kansrijke kennis- en innovatiesystemen, zoals Brainport, Nederland Radarland en Brightlands. Onder de noemer ‘Ruimte voor Defensie’ wordt vastgelegd hoeveel ruimte nodig is voor oefeningen. Dit omvat ruimte voor het oefenen en trainen met nieuw materieel, helikopters en jachtvliegtuigen, maar ook vastgoed en de opslag van munitie.

Steun voor Oekraïne

De steun voor Oekraïne wordt onverminderd voortgezet door onder andere materieel te blijven leveren en de Oekraïense krijgsmacht te trainen. De totale waarde van de militaire steun aan Oekraïne was tot en met augustus van dit jaar ongeveer 1,9 miljard euro. De steun zal in 2024 worden voortgezet.

Focus op Personeel

Er stromen meer militairen in, volgend jaar zelfs versneld. Defensie maakt betere afspraken met werkgevers om de positie en instroom van reservisten te verbeteren. Ook het aantal formatieplaatsen neemt toe. Defensie doet er alles aan om dit jaar een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord te sluiten. Voor dakloze veteranen wordt er een noodopvang gerealiseerd, die volgend jaar gereed is. Het initiatief ‘Veteraan voor de Klas’ wordt voortgezet.

Related news