Extra €2 miljard per jaar voor armoedebestrijding

9 maanden geleden gepubliceerd

Het Nederlandse kabinet heeft aangekondigd jaarlijks €2 miljard extra vrij te maken voor de ondersteuning van kwetsbare huishoudens. Deze stap zal ervoor zorgen dat het aantal mensen in armoede niet toeneemt en dat er minder kinderen in armoede opgroeien. Deze extra fondsen zullen voornamelijk worden bekostigd door herverdeling, waarbij mensen met een hoger inkomen iets meer belasting betalen.

Begrotingstekort en staatsschuld

Ondanks deze maatregelen blijft de groei van de staatsschuld beperkt. Echter, het stijgende begrotingstekort vereist aandacht. Naar verwachting zal dit in 2024 uitkomen op 2,9%.

Maatregelen voor koopkracht en armoede

Het kabinet heeft plannen om de koopkracht voor mensen met lagere inkomens te verbeteren. Een van deze maatregelen is het verhogen van de arbeidskorting met €115, waardoor werkenden met een inkomen tussen het minimumloon en een modaal inkomen netto meer geld overhouden.

Daarnaast zullen gezinnen met kinderen er ook op vooruit gaan. Het kindgebondenbudget wordt verhoogd, met een maximum van €750 voor het eerste kind, €883 voor het tweede kind en volgende kinderen, en €400 voor kinderen tussen 12 en 17 jaar.

Verder zullen de uitkeringen volledig meestijgen met het minimumloon. Ook komt er volgend jaar een gratis schoolontbijt op scholen met veel kinderen uit financieel kwetsbare huishoudens. Hier is €165 miljoen voor vrijgemaakt. De huurtoeslag wordt verhoogd met maximaal €416.

Overheidsfinanciën en belastingplan

De overheidsuitgaven in 2024 zullen naar verwachting ruim €430 miljard bedragen, tegenover inkomsten van ruim €402 miljard. De staatsschuld zal in 2024 uitkomen op 47,3% van het bbp, wat ruim onder de Europese grenswaarde van 60% ligt.

Het belastingplan voor 2024 bevat noodzakelijke maatregelen voor de samenleving en het belastingstelsel. Mensen met een hoger inkomen zullen meer belasting betalen, onder andere door eerder in het hoogste belastingtarief te vallen. Daarnaast worden ook de accijnzen op alcohol, rooktabak en sigaretten verhoogd.

Maatregelen voor Caribisch Nederland

Voor de verbetering van de koopkracht in Caribisch Nederland komt er structureel €32 miljoen extra per jaar vrij. Het belastingstelsel zal ook eenvoudiger en beter worden gemaakt.

Related news