CBS publiceert Factsheets Brede Welvaart voor elk ministerie op Prinsjesdag

7 maanden geleden gepubliceerd

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal op Prinsjesdag voor het eerst voor elk ministerie een eigen Factsheet Brede Welvaart publiceren. Deze publicatie is een reactie op de wens van de Tweede Kamer om brede welvaartsindicatoren een centrale positie te geven in de departementale begrotingen.

Belang van Brede Welvaart

De Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals (SDG’s) gaan over meer dan de huidige stand van zaken. Ze houden ook rekening met de gevolgen van onze huidige levensstijl voor toekomstige generaties in Nederland en mensen in andere landen. Het in beeld brengen van dit bredere perspectief is complex, maar essentieel volgens Chantal Blom, projectleider van het Factsheets Brede Welvaart project bij het CBS.

Ontwikkeling van de Factsheets

In 2022 heeft het CBS een proef uitgevoerd door voor vier departementen Factsheets te ontwikkelen. Dit jaar zijn ze, in samenwerking met alle departementen, doorontwikkeld tot een Factsheet voor elk ministerie, behalve Algemene Zaken. De Factsheets richten zich op begrotingsthema’s van de verschillende departementen en maken ontwikkelingen op het gebied van brede welvaart en SDG’s beter zichtbaar.

Toevoeging van nieuwe indicatoren

Dit jaar zijn 26 nieuwe indicatoren toegevoegd aan de dataset voor de Factsheets Brede Welvaart. Deze indicatoren maken het mogelijk om inzicht te krijgen in hoe beleidsterreinen bijdragen aan internationale duurzaamheidsdoelen. Natasha Stroeker, teamleider kenniscoördinatoren bij de Tweede Kamer, ziet de Factsheets als een waardevol instrument dat in de toekomst verder kan worden uitgebreid om onderlinge verbanden tussen beleidsterreinen beter te begrijpen.

Toekomstige ontwikkelingen

De betrokkenen zijn het erover eens dat de Factsheets Brede Welvaart een groeimodel zijn. Ze geven een overzicht van de huidige stand van zaken, maar zullen in de toekomst verder ontwikkeld worden om nog beter inzicht te geven in de effecten van beleid op brede welvaart. Het doel is om een effectiever beleid te voeren dat rekening houdt met de gevolgen voor de toekomst en voor mensen in andere landen.

Related news