Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties investeert in sterkere samenleving

10 maanden geleden gepubliceerd

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kondigt een reeks maatregelen aan om de basis voor inwoners van het koninkrijk te versterken. Deze maatregelen omvatten een verhoging van de huurtoeslag, de bouw van meer betaalbare woningen, investeringen in duurzaamheid en regio’s, het bestrijden van armoede in Caribisch Nederland en het versterken van de democratie en digitale samenleving.

Verhoging van de huurtoeslag

Het kabinet verhoogt de huurtoeslag met meer dan 30 euro per maand als koopkrachtmaatregel voor de laagste inkomens. 1,5 miljoen huishoudens, waaronder 300.000 gezinnen, krijgen zo extra ondersteuning bij het betalen van hun maandelijkse lasten. Voor deze maatregel is 750 miljoen euro gereserveerd.

Investeringen in betaalbare woningen

De behoefte aan betaalbare woningen in Nederland neemt toe. Het kabinet investeert daarom in de bouw van betaalbare nieuwbouwwoningen via de startbouw-impuls en de zesde tranche van de Woningbouwimpuls. De startbouw-impuls wordt verhoogd van 250 miljoen naar 300 miljoen euro. De zesde tranche van de woningbouwimpuls krijgt een budget van 300 miljoen euro.

Investeren in de regio’s

Het kabinet gaat in gesprek met inwoners, lokale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties om de verschillen tussen regio’s te verminderen. Voor een nieuwe ronde Regio Deals heeft het kabinet in 2024 €216,6 miljoen gereserveerd.

Bestrijden van armoede in Caribisch Nederland

Om de armoede in Caribisch Nederland te bestrijden, trekt het kabinet in 2024 €30 miljoen uit om de koopkracht te verbeteren van de inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Vanaf 2025 wordt dit bedrag verhoogd naar jaarlijks €32 miljoen.

Versterken van de democratie

Het ministerie van BZK werkt aan verschillende wetsvoorstellen om onze democratische rechtsstaat te beschermen, vernieuwen en onderhouden. Het kabinet trekt 10 miljoen euro uit om het openbaar bestuur weerbaarder te maken tegen intimidatie en agressie.

Sterke digitale samenleving

Het kabinet overweegt een ‘rapid response team’ in te zetten om ontwikkelingen op het gebied van Artifical Intelligence te ondervangen. Het kabinet blijft zich onverminderd inzetten zodat iedereen digitaal mee kan doen. Deze inspanningen omvatten informatiepunten in bibliotheken en samenwerking met overheidsdienstverleners.

Related news