Bindend Correctief Referendum Dichterbij na Goedkeuring Eerste Kamer

8 maanden geleden gepubliceerd

Het voorstel voor de invoering van een bindend correctief referendum heeft goedkeuring gekregen van een ruime meerderheid in de Eerste Kamer. Met dit referendum kunnen Nederlanders een oordeel vellen over een reeds goedgekeurde maar nog niet ingevoerde wet, als een soort noodrem. Het wetsvoorstel is afkomstig van de SP.

Stemming en Partijen

Tegen het wetsvoorstel stemden de senatoren van VVD, CDA, ChristenUnie, Volt, SGP en 50PLUS. De Eerste Kamerleden van BBB, GL-PvdA (behalve één), D66, PVV, JA21, PvdD, SP, FVD en OPNL stemden voor. Hoewel een meerderheid in beide Kamers voor zo’n referendum is, zijn de partijen het nog niet eens over de voorwaarden. Zo is nog niet duidelijk bij welke opkomst en uitslag de uitspraak geldig moet zijn. De SP stelt voor om dit later in een uitvoeringswet te regelen.

Proces en Volgende Stappen

Het wetsvoorstel moet nog een keer door beide Kamers worden behandeld omdat het een grondwetswijziging betreft. In deze tweede ronde moet een tweederdemeerderheid zich achter het voorstel scharen. Normaal gesproken zou dit behandeld worden door een nieuwe Tweede Kamer na de verkiezingen in maart 2025. Echter, door de vervroegde verkiezingen kan het wetsvoorstel veel sneller behandeld worden.

Het wetsvoorstel had eerder dit jaar al een meerderheid in de Tweede Kamer gekregen. Een soortgelijk wetsvoorstel van de SP haalde het in 2022 niet in de tweede ronde. Op dit moment is er in de Eerste Kamer niet alleen een gewone meerderheid, maar ook een tweederdemeerderheid voor het voorstel.

Related news