Advocaten vrezen voor onwerkbaarheid door camera's tijdens gesprekken met gedetineerde cliënten

6 maanden geleden gepubliceerd

Er ligt een wetsvoorstel op tafel om gesprekken tussen advocaten en cliënten in de gevangenis op te nemen, met als doel incidenten zoals die met advocaat Youssef Taghi te voorkomen. De VVD stelt voor om ook het meeluisteren mogelijk te maken. Advocaten vrezen echter dat dit een verdere verharding in het strafproces zal veroorzaken.

Beperkende maatregelen tegen zware criminelen

Sinds juni zijn er plannen om strengere maatregelen te nemen tegen zware criminelen die vastzitten. De wijziging van de zogenaamde Penitentiaire beginselenwet, die nog goedgekeurd moet worden, heeft als doel de minister van Rechtsbescherming de bevoegdheid te geven een gevangene het recht te ontzeggen om te bellen of bezoek te ontvangen. Hiermee wil men crimineel gedrag vanuit de gevangenis tegengaan. Politie en justitie juichen deze plannen toe, maar waarschuwen ook voor de gevaren van het beperken van communicatiemogelijkheden van gevangenen.

Kritiek op de voorgestelde maatregelen

Het plan om gesprekken tussen advocaat en gedetineerden in extra beveiligde instellingen (ebi) of op een Afdeling Intensief Toezicht (AIT) standaard op te nemen, kan rekenen op sterke kritiek. Advocaten zijn van mening dat een van de grondrechten van een verdachte is het in vertrouwen kunnen communiceren met zijn advocaat. Ze zien het voorgestelde visuele toezicht als een verregaande inbreuk op dat recht.

Pleidooi voor maatwerk

Hoogleraar Penitentiair Recht Sonja Meijer betwijfelt of de maatregelen voor alle criminelen op een bepaalde afdeling moeten gelden. Ze pleit voor maatwerk, zeker gezien het feit dat de groep gedetineerden in de ebi en AIT groeit. Als het aan de wet ligt, worden alle gevangenen daar gefilmd als ze met hun advocaat spreken.

Gevoel van criminalisering bij advocaten

Advocaten voelen zich gecriminaliseerd door de voorgestelde maatregelen. Ze zien het als een verdere criminalisering van het beroep van strafrechtadvocaat. Advocaten mogen bijvoorbeeld geen laptops meer meenemen naar de ebi, waardoor dossiers van duizenden pagina’s niet meer naar binnen kunnen worden gebracht. Na maanden klagen kregen advocaten een beveiligde USB-stick, maar die kan alleen in een laptop van de gevangenis zelf worden gestoken.

VVD-Kamerlid pleit voor meeluisteren

VVD-Kamerlid Ulysse Ellian vindt dat de voorgestelde wet juist niet ver genoeg gaat. Hij is een fanatiek voorstander van een strenger detentiebeleid en denkt dat het ook nodig is om het geluid op te nemen. Met de juiste waarborgen moet dit volgens hem mogelijk zijn. Hij twijfelt echter nog of dit voor alle gedetineerden in de ebi en op de AIT moet gelden, of alleen voor de uitzonderingen.