29 Partijen Kandidaat voor Tweede Kamerverkiezingen in November

6 maanden geleden gepubliceerd

De Kiesraad heeft aangekondigd dat 29 partijen hebben aangegeven deel te willen nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Dit aantal is minder dan het recordaantal van 37 partijen dat meedeed in 2021.

Nieuwe en Bekende Partijen

Van de 29 partijen zijn er 13 nieuw, dat wil zeggen dat ze bij de vorige verkiezingen geen zetel in de Tweede Kamer behaalden. Onder hen bevinden zich zowel bekende namen, waaronder Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt en BVNL van Wybren van Haga, als minder bekende partijen zoals LEF - Voor de Nieuwe Generatie, PartijvdSport en de Politieke Partij voor Basisinkomen.

Mogelijke Wijzigingen

Hoewel er 29 partijen hebben aangegeven deel te willen nemen, is het nog niet zeker of ze allemaal daadwerkelijk op de kieslijst zullen verschijnen. 15 van deze partijen hebben fouten gemaakt met hun lijsten of hebben andere administratieve zaken nog niet op orde. Welke partijen deze fouten hebben gemaakt en wat er precies mis is gegaan, wordt pas op woensdag bekendgemaakt. Deze partijen hebben nog tot vrijdag 17.00 uur de tijd om eventuele fouten te corrigeren tijdens een openbare zitting van de Kiesraad, waar de definitieve kieslijst en de nummers worden bepaald.

Recordaantal Registraties

In september gaf de Kiesraad al aan dat er 70 partijen geregistreerd stonden, ook dit was minder dan bij de vorige ‘recordverkiezingen’, toen er 89 partijen in het systeem stonden. Niet alle geregistreerde partijen doen uiteindelijk mee aan de verkiezingen. Zo zijn GroenLinks en PvdA nog geregistreerd als twee losse partijen, terwijl ze met één lijst meedoen. Daarnaast is het voor kleinere partijen vaak lastig om de financiën rond te krijgen of om genoeg handtekeningen op te halen om mee te doen.

Related news