Toename in gebruik van bibliotheken in 2022

7 maanden geleden gepubliceerd

Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zagen bibliotheken in 2022 een stijging in activiteiten, ledenaantallen en uitgeleende boeken vergeleken met het voorgaande jaar.

Meer activiteiten en leden

In 2022 waren er 137 bibliotheekorganisaties met 1.270 locaties. Ze organiseerden samen 247 duizend activiteiten, een stijging van 79% ten opzichte van 2021. Vooral in de categorieën educatie en ontwikkeling was er een verdubbeling van het aantal activiteiten.

Het ledenaantal nam ook licht toe, met 3,4 miljoen mensen die in 2022 lid waren van de bibliotheek. Dit is een kleine stijging ten opzichte van de 3,3 miljoen leden in 2021. Echter, in vergelijking met 2019, is het aantal leden gedaald met 0,2 miljoen.

Meer uitgeleende boeken

Bibliotheken leenden in 2022 53,3 miljoen fysieke boeken uit, een derde meer dan in 2021. Daarnaast werden er ook 5,3 miljoen e-books en 2,1 miljoen luisterboeken uitgeleend.

Afstand tot bibliotheek

In 2022 woonden huishoudens gemiddeld op 1,8 kilometer afstand van een bibliotheeklocatie. De afstand varieert per gemeente, met een gemiddelde afstand van 0,6 kilometer in Schiermonnikoog en de Zeeuwse gemeenten Veere en Noord-Beveland, en 7,0 kilometer in het Limburgse Roerdalen.

Lidmaatschap per huishoudtype

Volgens het CBS is in een kwart van alle huishoudens minimaal één persoon lid van de bibliotheek. Dit aandeel is het hoogst bij gezinnen met kinderen, waar 57 procent van de huishoudens ten minste één bibliotheeklid heeft. Onder eenouderhuishoudens was dit 41 procent.

Vooral jongeren lid

Bijna één op de vijf mensen is lid van de bibliotheek, met jongeren die veel vaker lid zijn dan volwassenen. Het lidmaatschap neemt toe zodra kinderen naar school gaan. Zo was 58 procent van de 4- tot 9-jarigen lid van een openbare bibliotheek. Dit percentage stijgt tot bijna 70 procent onder 9- tot 15-jarigen.