Heropening coronaprik voor risicogroepen

9 maanden geleden gepubliceerd

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft aangekondigd dat vanaf 2 oktober 2023 mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, waaronder 60-plussers en zwangeren, weer een coronaprik kunnen halen. Hetzelfde geldt voor zorgmedewerkers met direct patiënt en/of cliëntcontact.

Vaccinatie met XBB-vaccin

De coronaprik wordt gegeven door de GGD met het meest actueel beschikbare vaccin. Dit zogeheten XBB-vaccin biedt de best beschikbare bescherming tegen de huidige varianten van het coronavirus.

Uitnodigingen en afspraken

Mensen van 60 jaar en ouder ontvangen vanaf 19 september een uitnodigingsbrief voor de coronaprik van het RIVM. Mensen van 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik, zorgmedewerkers en zwangeren krijgen geen uitnodigingsbrief. Zij kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of 0800 7070. Dat geldt ook voor mensen buiten deze groepen die toch gevaccineerd willen worden, vanwege bijvoorbeeld een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts.

Duur vaccinatieperiode

Het is tot eind december 2023 mogelijk om de coronaprik te halen. Voor zwangeren en mensen met een hoog medisch risico die door een arts worden doorverwezen blijft de coronaprik ook daarna beschikbaar.

Noodzaak van de coronaprik

Het coronavirus is er nog steeds en kan opleven. De coronaprik is daarom van belang voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door het virus. De prik verhoogt hun bescherming tegen ziekenhuisopname en verkleint de kans op ernstige ziekte of overlijden door corona.

Adviezen ter voorkoming van luchtweginfecties

Het Ministerie van Volksgezondheid benadrukt het volgen van adviezen ter voorkoming van luchtweginfecties. Deze omvatten het thuisblijven bij symptomen, vermijden van fysiek contact bij klachten, het dragen van een mondkapje waar nodig, hoesten en niezen in de elleboog, handhygiëne en adequate ventilatie van binnenruimtes.