Wijzigingen vergoedingen politieke ambtsdragers

Normal unavailable image

Onlangs is er een arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2018-2020) voor het personeel in de sector Rijk tot stand gekomen. Dit heeft gevolgen voor de bezoldiging van burgemeesters en wethouders en voor de tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering voor raadsleden.

Structurele salarisverhoging bestuurders

Afgesproken is dat:

  • Met ingang van 1 juli 2018 de salarisbedragen structureel worden verhoogd met 3%. Deze verhoging komt in september 2018 met terugwerkende kracht tot uitbetaling, ook voor degenen die sinds 1 juli 2018 uit dienst zijn getreden.
  • Met ingang van 1 juli 2019 de salarisbedragen worden verhoorgd met 2%.
  • Met ingang van 1 januari 2020 de salarisbedragen opnieuw worden verhoogd met 2%.
  • Tevens is afgesproken dat medewerkers die op 1 januari 2019 een aanstelling binnen de sector Rijk hebben, in januari 2019 een eenmalige uitkering van € 450,- (naar rato tijdbestedingsnorm wethouders) ontvangen. De salarisverhoging kent ook een doorwerking naar uitkeringen en pensioenen.

IKB De afspraak over het individueel keuzebudget (IKB) per 1 januari 2020 is niet van toepassing op burgemeesters en wethouders. De reden hiervoor is dat zij taakfuncties uitoefenen en niet zoals bij (overheids)werknemers urenfuncties met een vastgesteld aantal te werken uren per week of per jaar. Politieke ambtsdragers hebben dan ook geen vastgelegde werktijdenregeling noch de daarop gebaseerde verlofaanspraken zoals vakantieverlof.

Raadsleden Raadsleden ontvangen op basis van hun rechtspositiebesluit een tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering. Dit bedrag wordt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2018 gewijzigd in € 107,10 per jaar (was € 103,98 per jaar). Met ingang van 1 juli 2019 wordt de tegemoetkoming gewijzigd in € 109,24 per jaar. Met ingang van 1 januari 2020 wordt de tegemoetkoming gewijzigd in € 111,42 per jaar. De verhoging per 1 juli 2018 van de tegemoetkoming moet ook met terugwerkende kracht worden betaald aan raadsleden die sinds 1 juli 2018 het raadslidmaatschap hebben verlaten.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief