Wetsvoorstel aanscherping concurrentiebeding in internetconsultatie

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Het concurrentiebeding wordt aangescherpt om bedrijven in staat te stellen hun concurrentiegevoelige belangen te beschermen en tegelijkertijd onnodig gebruik van het concurrentiebeding tegen te gaan. Dit wordt geregeld in het Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding dat vandaag in internetconsultatie gaat.

Inhoud van het concurrentiebeding

Geschat wordt dat meer dan een derde van alle werknemers een concurrentiebeding heeft. Dit betekent dat er in hun arbeidscontract beperkingen staan bij het overstappen naar een volgende baan. Het concurrentiebeding is bedoeld om te voorkomen dat werknemers cruciale informatie, zoals bedrijfsgeheimen of klantenbestanden, meenemen die het bedrijf kunnen schaden.

Misbruik van het concurrentiebeding

Er is echter sprake van veel oneigenlijk gebruik van het concurrentiebeding. Werkgevers zetten het vaak in om te voorkomen dat schaars personeel naar een concurrent vertrekt, of soms gewoon voor de zekerheid. Dit hindert werknemers onnodig in hun arbeidsmobiliteit en raakt het recht dat werknemers zelf mogen bepalen waar ze werken.

Modernisering van het concurrentiebeding

Het doel van de modernisering is het aantal concurrentiebedingen terug te brengen en de balans tussen werkgever en werknemer te herstellen. Het wetsvoorstel regelt onder andere dat het concurrentiebeding maximaal een jaar mag worden toegepast. Ook moet een werkgever altijd motiveren welke zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen er zijn om het concurrentiebeding af te sluiten. Daarnaast moet de werkgever een verplichte vergoeding betalen aan de werknemer als hij een beroep doet op het concurrentiebeding.

Toekomstige verkenning

Er zal een verkenning plaatsvinden of concurrentiebedingen kunnen worden verboden tot een minimumsalarisgrens (1,5 modaal). Deze verkenning wordt voor komende zomer opgeleverd.