De helft van werkend Nederland maakt duidelijke afspraken over omgangsvormen

4 maanden geleden gepubliceerd

Uit de jaarlijkse publieksmonitor van Ipsos, in opdracht van het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (NAP), blijkt dat de helft van de werkende Nederlanders aangeeft dat er op werk duidelijke afspraken zijn gemaakt over gewenst en ongewenst gedrag. Hierdoor kunnen ze makkelijker hun grenzen aangeven en sneller actie ondernemen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Gesprek op de werkvloer is cruciaal

Door de aandacht voor het thema voeren Nederlanders op het werk makkelijker het gesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze ervaren meer begrip voor elkaars standpunten en om dit gesprek verder te stimuleren, start morgen de campagne ‘Met elkaar trekken we de grens’. Deze campagne biedt ook handvatten voor werknemers, zoals een routekaart voor een veilig gesprek om dit thema bespreekbaar te maken.

Stappen richting veiligere samenleving

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om een gedragscode en klachtenregeling voor bedrijven verplicht te stellen. De regeringscommissaris heeft ook een nieuwe versie van de ‘Handreiking voor cultuurverandering op de werkvloer’ gepresenteerd om werkgevers te ondersteunen in het creëren van een veilige werkomgeving.

Sinds de start van het NAP zijn stappen gezet om de hulp voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag te verbeteren. Studentenorganisaties van het mbo, hbo en wo hebben afgelopen zomer het Studentenpact gesloten om in elke studentenstad voorlichting te geven over seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid werkt via het wetsvoorstel seksuele misdrijven aan modernisering van de zedenwetgeving om seksueel grensoverschrijdend gedrag strafrechtelijk beter aan te pakken.