Waterschappen willen snelheid in klimaatbeleid

Normal zonnepanelenleiduin04
De waterschappen zijn blij met de aandacht voor klimaat in de Miljoenennota. Het kabinet presenteert op deze Prinsjesdag goede intenties voor een klimaatbeleid, maar deze moeten wel snel worden waargemaakt. De waterschappen roepen op om nu echt door te pakken en voldoende middelen beschikbaar te stellen voor klimaatadaptatie en de energietransitie. De afgelopen zomer met droogte en wateroverlast laat zien dat weersextremen al aan de orde van de dag zijn en tot grote schade leiden. Samen met het Rijk hebben de decentrale overheden daarom afspraken gemaakt over klimaatadaptatie in het Interbestuurlijk Programma. Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “De waterschappen putten vertrouwen uit de lopende gesprekken met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). We zijn er optimistisch over dat er op korte termijn extra noodzakelijke middelen beschikbaar komen vanuit het Rijk om de maatregelen en projecten versneld uit te kunnen voeren. Met de huidige klimaatverandering is wachten geen optie meer.” Zeespiegel stijgt sneller dan verwacht De zeespiegel stijgt daarbij mogelijk veel sneller dan voorzien, blijkt uit vandaag gepresenteerd onderzoek dat Deltares in opdracht van het Deltaprogramma uitvoerde. De waterschappen weten dat de verwachtingen steeds alarmerender worden, wat het belang van goede en tijdige voorbereiding onderstreept. Rijkswaterstaat en de waterschappen werken daarom voortdurend aan sterke dijken en versterken de komende dertig jaar 1.100 km dijken: de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Klimaatakkoord Hans Oosters: “Zonder een actief klimaat- en energiebeleid is het echter dweilen met de kraan open en wordt de schade door weersextremen onbeheersbaar. Er is daarom een snelle overgang naar duurzame energie nodig om verdere klimaatverandering te beperken. Een ambitieus klimaatakkoord is hiervoor absoluut noodzakelijk.” Waterschappen zijn al één van de grootste leveranciers van biogas in Nederland en bieden met thermische energie uit water (aquathermie) een kansrijk alternatief voor aardgas. Dat er in de Prinsjesdagstukken geen aandacht is voor aquathermie zien de waterschappen als een gemiste kans. Om de overgang naar duurzame energie en aardgasvrije wijken voor elkaar te krijgen is meer nodig dan de goede intenties van het kabinet. Zonder steun, ruimte en middelen van het Rijk kan toepassing van veelbelovende energiebronnen niet worden gerealiseerd.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief