VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer: 'Niet somberen maar investeren'

Normal euro
‘Het komt nu aan op verstandig economisch en sociaal beleid van het kabinet. We moeten niet collectief gaan somberen over de afzwakking van de economische groei, maar investeren in de versterking van de verdienkracht van Nederland.’ Dat zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer naar aanleiding van het concept van de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (CPB).

Koopkrachtverbetering

‘We gaan nog steeds omhoog, alleen minder steil’, aldus De Boer over de MEV. ‘Het is goed om te zien dat het bedrijfsleven bijdraagt aan de koopkrachtverbetering van werkenden door verhoging van de lonen.’ Hij gaat op basis van afgesloten cao’s uit van een contractloonstijging richting 3 procent, meer dan de 2,5 procent die het CPB verwacht.

Toekomstfonds

Het kabinet moet de aangekondigde lastenverlichtingen doorvoeren. Burgers moeten meer overhouden van hun brutoloon. Voor het bedrijfsleven compenseren de lagere vpb-tarieven andere lastenverzwaringen in een tijd waarin de winsten teruglopen. Daarnaast moet het kabinet volgens De Boer investeren in de economie; de rijksfinanciën zijn daar degelijk genoeg voor. Hij denkt aan een toekomstfonds van 2 miljard euro op jaarbasis. ‘Dat is 0,25 procent van het bruto binnenlands product. Laten we dat het kwartje van Rutte III noemen.’

Balansakkoord

Dat geld moet gaan naar duurzame investeringen in infrastructuur, woningbouw en nieuwe technologie als kunstmatige intelligentie en quantum computing. Daarnaast wil De Boer met de andere sociale partners en het kabinet in gesprek over een Balansakkoord dat de economie krachtig houdt en burgers daar op een ‘faire’ manier van laat profiteren.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief