Victoria overweegt dierenmishandeling te bestempelen als vorm van huiselijk geweld

6 maanden geleden gepubliceerd
  Pixabay

De regering van Victoria, Australië, gaat onderzoeken of dierenmishandeling kan worden opgenomen als een misdrijf onder de wetten voor huiselijk en gezinsgeweld. Dit vloeit voort uit een initiatief van de Animal Justice Party om de huidige wetgeving te herzien.

Verandering in de wet

Parlementslid Georgie Purcell van de Animal Justice Party zal woensdag een motie indienen om de Family Violence Protection Act 2008 te wijzigen en een bepaling voor dierenmishandeling op te nemen. Daarnaast zal verder worden onderzocht “de link tussen geweld tegen dieren en mensen”. Deze wetswijziging zou Victoria in lijn kunnen brengen met New South Wales, dat in 2020 het schaden of bedreigen van dieren categoriseerde als een vorm van intimidatie onder de wetgeving voor gezinsgeweld.

Verband tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat daders van huiselijk geweld vaak expliciete bedreigingen en daadwerkelijke schade aan dieren gebruiken om controle over hun gezin te krijgen en te behouden. In een Victoriaanse studie gaf 53% van de overlevenden van huiselijk geweld aan dat hun partner een van hun huisdieren had mishandeld of gedood. RSPCA, een dierenwelzijnsorganisatie, meldde dat in veel gevallen dieren worden mishandeld als een manier om partners onder controle te houden, of ze worden verwaarloosd of mishandeld als het slachtoffer vlucht.

Impact op slachtoffers

Volgens het dierenwelzijnsbureau stelt een op de drie vrouwen het verlaten van een gewelddadige situatie uit vanwege zorgen over het achterlaten van hun geliefde huisdieren. Dit wordt verergerd door het feit dat de meeste opvangcentra of crisisopvangopties geen huisdieren opnemen.

Jennifer Howard, oprichter van de non-profitorganisatie Safe Pets Safe Family, die ondersteuning biedt aan slachtoffers van huiselijk geweld met huisdieren in Zuid-Australië, benadrukt dat het cruciaal is om dieren ook uit een gewelddadige thuisomgeving te kunnen halen. Zij stelt dat het achterlaten van dieren de daders een extra controlemechanisme geeft over de slachtoffers.

Overheidsondersteuning

De regering heeft toegezegd de motie van Purcell te steunen. Howard verwelkomt deze toezegging: “Het is geweldig dat de overheid heeft erkend dat huisdieren deel uitmaken van het gezin”. Purcell benadrukt dat het nu tijd is voor de nieuwe minister en de regering om deze toezeggingen waar te maken en te tonen dat zij dit onderwerp serieus nemen, net zoals New South Wales dat al heeft gedaan.