Veiligheid van wetenschappers wereldwijd onder druk

4 maanden geleden gepubliceerd

De veiligheid van wetenschappers op wereldwijde schaal staat onder grote druk. Intimidatie op de werkvloer, bedreigingen en zelfs vervolging en aanslagen zijn zaken waarmee wetenschappers te maken kunnen krijgen. Dit blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport van professor Janneke Gerards, dat vandaag door VN-organisatie UNESCO wordt gepresenteerd in Parijs.

Zorgelijke trend

Volgens Minister Dijkgraaf, opdrachtgever van het onderzoek, is de toenemende onveiligheid van wetenschappers een zorgelijke trend. Zo zijn er maatregelen nodig om de vrijheid en veiligheid van wetenschappers te waarborgen. Bewustwordingsactiviteiten, een internationaal platform voor de uitwisseling van ervaringen en ideeën, en een meldpunt voor bedreigde wetenschappers zijn enkele voorbeelden van dergelijke maatregelen.

Geen rooskleurige conclusies

De conclusies van het onderzoek zijn niet rooskleurig. Fysiek geweld, sociale onveiligheid, seksuele intimidatie, vervolging door overheden, het intrekken van onderzoeksfondsen en bedreigingen op social media zijn enkele van de risico’s waarmee wetenschappers wereldwijd te maken hebben. Onderzoek toont aan dat tot wel veertig procent van de wetenschappers die onderzoek doet naar het klimaat weleens bedreigd is.

Meer aandacht en aanpakken

Dijkgraaf pleit ervoor het probleem meer aandacht te geven en aan te pakken. Dit kan op wereldwijd niveau in UNESCO-verband, maar ook in eigen land. Maatregelen die in het afgelopen jaar zijn genomen, zoals het oprichten van meldpunt WetenschapVeilig en een campagne over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, zijn voorbeelden van dergelijke acties.

Essentieel voor belangrijk werk

Veiligheid is essentieel voor wetenschappers om hun belangrijke werk te kunnen doen. Dijkgraaf pleit daarom voor meer aandacht voor dit probleem. Dit is een vraagstuk dat iedereen aangaat, van overheid tot kennisinstelling, tot vakgroep.